Zadanie 1. (0-1) Maj 2016

Proste o równaniach Latex formula i Latex formula przecinają się w punkcie Latex formula. Stąd wynika, że

A.      Latex formula        B.      Latex formula         C.      Latex formula        A.      Latex formula

 


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz układy równań !!!


 

Zadanie 2. (0-1) Maj 2013

Rozwiązaniem układy równań    jest para liczb

A.   Latex formula  i  Latex formula    B.   Latex formula  i  Latex formula     C.   Latex formula  i  Latex formula     D.   Latex formula  i  Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz układy równań !!!


 

Zadanie 3. (0-1) Sierpień 2013

Rozwiązaniem układy równań    jest para liczb  Latex formula takich, że

A.   Latex formula  i  Latex formula    B.   Latex formula  i  Latex formula     C.   Latex formula  i  Latex formula     D.   Latex formula  i  Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz układy równań !!!


 

Zadanie 4. (0-1) Maj 2015

Układ równań   opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie

A. zbiór pusty.

B. dokładnie jeden punkt.

C. dokładnie dwa różne punkty.

D. zbiór nieskończony.


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz układy równań !!!


 

Zadanie 5. (0-1) Sierpień 2016

Układ równań  

A. nie ma rozwiązań.

B. ma dokładnie jedno rozwiązanie.

C. ma dokładnie dwa rozwiązania.

D. ma nieskończenie wiele rozwiązań.


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz układy równań !!!


 

Zadanie 6. (0-1) Maj 2011

Układ równań    ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli

A.      Latex formula         B.      Latex formula          C.      Latex formula          D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz układy równań !!!


 

Zadanie 7. (0-1) Czerwiec 2016

Układ równań    nie ma rozwiązań dla

A.  Latex formula  i   Latex formula  B.  Latex formula  i   Latex formula   C.  Latex formula i  Latex formula  D.  Latex formula Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz układy równań !!!


 

Zadanie 8. (0-1) Sierpień 2015

Na jednym z poniższych rysunków przedstawiono interpretację geometryczną układu równań

Wskaż ten rysunek.


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz układy równań.


 

Zadanie 9. (0-1) Maj 2014

Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań.