Zadanie. Wyznacz najmniejszą/największą wartość funkcji kwadratowej Latex formula

w przedziale domkniętym Latex formula.

1. Obliczam Latex formula i określam, czy pierwsza współrzędna wierzchołka należy do danego przedziału Latex formula.

2a. Jeżeli  Latex formula należy do danego przedziału, obliczam następujące wartości:

Latex formula.

2b. Jeżeli  Latex formula nie należy do danego przedziału, obliczam następujące wartości:

Latex formula.

3. Wybieram najmniejszą/największą wartość.

  

Przykład: Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej Latex formula w przedziale Latex formula.

Rozwiązanie:

  1. Liczę Latex formula:

Latex formula Latex formula

       2. Ponieważ Latex formula liczę Latex formula:

      Latex formula

      Latex formula

      Latex formula.

3.  Wybieram najmniejszą i największą wartość funkcji spośród

       Latex formula. 

Zadanie. Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej w danym przedziale:

a) Latex formula    Latex formula;

b) Latex formula    Latex formula;

c) Latex formula    Latex formula.