Oś symetrii paraboli zawsze przechodzi przez jej wierzchołek,

a równanie osi symetrii wyraża się wzorem:

Latex formula,

gdzie:

  • dla postaci ogólnej Latex formula ze wzoru Latex formula Latex formula;
  • dla postaci kanonicznej Latex formula odczytujemy z danego wzoru funkcji;
  • dla postaci iloczynowej Latex formula ze wzoru: Latex formula Latex formula.

  

Zadanie 1.  Wskaż równanie osi symetrii paraboli określonej wzorem Latex formula

A.      Latex formula         B.     Latex formula          C.          Latex formula          D.      Latex formula

  

Zadanie 2. Osią symetrii paraboli jest Latex formula. Parabola ta może być określona wzorem

A.     Latex formula           B.     Latex formula        C.     Latex formula         D.     Latex formula 

  

Zadanie 3. Osią symetrii wykresu funkcji Latex formula jest prosta

A.      Latex formula         B.     Latex formula          C.          Latex formula          D.      Latex formula