Postać ogólna funkcji kwadratowej:

Latex formula,   gdzie Latex formula   i    Latex formula.

 

Postać kanoniczna funkcji kwadratowej:

Latex formula,    gdzie Latex formula Latex formula,  Latex formula Latex formula.

Postać iloczynowa funkcji kwadratowej:

  • jeżeli Latex formula, to Latex formula;
  • jeżeli Latex formula, to Latex formula;
  • jeżeli Latex formula, to brak postaci iloczynowej;

gdzie: Latex formula Latex formula,     Latex formula Latex formula,

oraz   Latex formula Latex formula.