Wykres funkcji kwadratowej Latex formula przecina oś Latex formula w punkcie  Latex formula.

  

Przykład: Podaj punkt przecięcia wykresu funkcji kwadratowej Latex formula  z osią Latex formula .

Rozwiązanie: Latex formula