Funkcję liniową / równanie prostej można opisać za pomocą wzoru:

 

1. W postaci kierunkowej:

Latex formula

gdzie:

  • Latex formula – współczynnik kierunkowy, Latex formula 
  • Latex formula – wyraz wolny, Latex formula.

2. W postaci ogólnej:

Latex formula

gdzie:

  • Latex formula – współczynniki liczbowe, Latex formula.

.


Uwaga!!! Ponieważ współczynniki liczbowe Latex formula w postaci ogólnej nie niosą ze sobą tylu cennych informacji co współczynniki liczboweLatex formula  w postaci kierunkowej, zaczniemy od omówienia jak  zamienić postać ogólną na postać kierunkową.


 

Przykład: Zapisz równanie prostej Latex formula w postaci kierunkowej

Rozwiązanie: 

Latex formula

Latex formula                – przenosimy na prawą stronę równania wyrażenie z Latex formula

oraz liczbę

Latex formula / : Latex formula        – dzielimy przez liczbę, która stoi przy Latex formula

Latex formula                   – otrzymujemy wzór funkcji liniowej w postaci kierunkowejZadanie 1. (0-3)

Przekształć podaną funkcję na postać kierunkową:

a) Latex formula

b) Latex formula

c) Latex formula

Zadanie 2. (0-1)

Wzór funkcji liniowej Latex formula w postaci ogólnej to

A.    Latex formula                               B.    Latex formula    

C.     Latex formula                               D.     Latex formula