Przypomnijmy:

 

1.   Funkcja liniowa Latex formula jest:

a) rosnąca wtedy, gdy  Latex formula

b) malejąca wtedy, gdy  Latex formula

c) stała wtedy, gdy  Latex formula.

 

2Prosta będąca wykresem funkcji liniowej Latex formula przecina oś OY w punkcie Latex formula.

 

 

Przykład: Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej Latex formula. Jakie znaki mają współczynniki Latex formulaLatex formula?

 

Rozwiązanie: 

  • Ponieważ funkcja jest malejąca to Latex formula.
  • Ponieważ Latex formula jest to „miejsce” przecięcia wykresu z osią Latex formula to Latex formula.
  • Odp.  Latex formula i  Latex formula.

 Zadanie 1.

Na rysunku przedstawiony jest fragment  wykresu pewnej funkcji liniowej  Latex formula.

Jakie znaki mają współczynniki Latex formula i Latex formula ?

A.   Latex formula i Latex formula     B.   Latex formula i Latex formula     C.   Latex formula i Latex formula      D.   Latex formula i Latex formula