» Prosta będąca wykresem funkcji liniowej Latex formula przecina oś Latex formula w punkcie Latex formula. «

Przykład: Wyznacz wartość Latex formula, dla której prosta  Latex formula przecina oś  Latex formula

w punkcie  Latex formula.

Rozwiązanie: Prosta przecina oś Latex formula w punkcie Latex formula.

Dla  Latex formula

Latex formula

A zatem musimy rozwiązać równanie:

Latex formula

Latex formula

Latex formula

Latex formula  / : Latex formula

Latex formulaZadanie 1. (0-1) 

Wykres funkcji liniowej Latex formula przecina oś Latex formula w punkcie o współrzędnych

A.     Latex formula         B.    Latex formula         C.      Latex formula          D.     Latex formula

Zadanie 2. (0-1) 

Wykres funkcji liniowej Latex formula przecina oś Latex formula w punkcie o współrzędnych

A.     Latex formula         B.    Latex formula         C.      Latex formula          D.     Latex formula

Zadanie 3. (0-1) 

Prosta o równaniu Latex formula przecina w układzie współrzędnych oś Latex formula w punkcie Latex formula. Wtedy

A.     Latex formula           B.     Latex formula          C.     Latex formula          D.Latex formula

Zadanie 4. (0-1) 

Prosta o równaniu Latex formula przecina w układzie współrzędnych oś Latex formula w punkcie Latex formula. Wtedy

A.     Latex formula           B.     Latex formula          C.     Latex formula          D.Latex formula