Tego typu zadania są niezwykle życiowe, zwłaszcza dla kobiet, które wchodzą do galerii i widzą ogromne szyldy SALE do 50%.

Ale czy wszyscy wiemy co to dokładnie oznacza?

Przykład: Ania wchodzi do sklepu, w którym na witrynie wisi ogromny szyld SALE 20%. Ponadto dzisiaj jest sobota, a sprzedawca informuje, że w weekend wszystkie ubrania są dodatkowo tańsze o 15%.

W tym zadaniu mamy do czynienia z podwójną obniżką cen. Należy pamiętać, że rozwiązanie powinno przebiegać w dwóch etapach i NIGDY nie wolno dodawać procentów (20%+15%)!!! 

Cena sukienki przed obniżką 100 zł:

I etap: obniżka o 20%: obliczamy 20% ze 100 zł :

Latex formula

Cena sukienki po pierwszej obniżce: 100 zł – 20 zł = 80 zł.

II etap: obniżka o 15%: obliczam 15% z nowej ceny 80 zł:

Latex formula

Cena sukienki po drugiej obniżce: 80 zł – 12 zł = 68 zł.

Cena towaru przed obniżką x zł

I etap: obniżka o 20%: obliczamy 20% z x zł:

Latex formula

Cena towaru po pierwszej obniżce: x zł – 0,20x zł = 0,80x zł.

II etap: obniżka o 15%: obliczamy 15% z nowej ceny 0,80x zł:

Latex formula

Cena towaru po drugiej obniżce: 0,80x zł – 0,12x zł = 0,68x zł.

 

Warto zwrócić uwagę:

  • cena towaru przed obniżkami x zł
  • cena towaru po obu obniżkach 0,68x zł

x-0,68x = 0,32x =32%x

A zatem cena towaru po obu obniżkach zmniejszyła się o 32%.

  

Zadanie 1. (0-1) W sklepie ogłoszona wielką obniżkę o 30%. Ania kupiła torebkę i spodnie, które przed obniżką kosztowały odpowiednio 120 zł i 70 zł. Ile pieniędzy Ania wydała na zakupy?

A.     130 zł           B.   133 zł             C.     160 zł                 D.       143 zł

  

Zadanie 2. (0-1) Cenę roweru wynosząca 1200 zł najpierw obniżono o 25%, a następnie podwyższono o 40%. Aktualna cena roweru to

A.     900 zł           B.   540 zł             C.     1260 zł                 D.       1380 zł

  

Zadanie 3. (0-1) Cenę butów wynoszącą 350 zł najpierw podwyższono o 15%, a następnie obniżono o 10%. Aktualna cena butów to

A.     402,50 zł           B.   442,75 zł             C.     362,25 zł                 D.       332,50 zł

  

Zadanie 4. (0-1) Cenę spodni obniżono o 20%, a po miesiącu nową cenę znowu obniżono o 25%. W wyniku  obu obniżek cena zmniejszyła się o

A.     45%           B.   5%              C.     40%                  D.       25%

  

Zadanie 5. (0-1) Cenę telefonu podwyższono o 10%, a po dwóch miesiącach znowu podwyższono o 20%. W wyniku obu podwyżek cena zwiększyła się o

A.     28%           B.   30%              C.     10%                  D.       32%

  

Zadanie 6. (0-1)  Cenę pewnego towaru obniżano dwukrotnie, za każdym razem o 15%. Takie dwie obniżki można zastąpić jedną równoważną o

A.     22,50%           B.   27,75%              C.     30%                  D.       27,25%

  

Zadanie 7. (0-1) Cena plecaka po dwóch obniżkach, najpierw o 10%, a następnie o 20%, wynosi 260 zł. Przed obniżkami, plecak kosztował

A.     300 zł           B.   330 zł             C.     290 zł                 D.       230 zł

  

Zadanie 8. (0-1) Liczba mieszkańców miasta dwa lata z rzędu wzrosła, najpierw o 20%, a następnie o 10% i ostatecznie wyniosła 13 200. Przed wzrostem w mieście tym żyło:

A. 13 000 mieszkańców    B. 12 000 mieszkańców     C.10 000 mieszkańców     D. 9 000 mieszkańców.