Z matematycznego punktu widzenia, procent jest sposobem wyrażania liczby jako ułamka o mianowniku 100. 

A co to dokładnie oznacza? Przeanalizujmy przykład:

Jeżeli powiemy 20% populacji jeździ samochodami marki Audi, to znaczy:

  • że na każdych 100 właścicieli samochodu, 20 posiadają audiczkę;
  • inaczej Latex formula wszystkich samochodów to audi;
  • ułamek Latex formula możemy skrócić Latex formula  i powiedzieć, że co 5 samochód to audica;
  • ułamek Latex formula możemy również zapisać w postaci dziesiętnej 0,20.

  

Zadanie 1. (0-1) Pierwsza rata, która stanowi 8% ceny komputera, jest równa 270 zł. Komputer kosztuje

A.    3200 zł.          B.     2160 zł.          C.     3375 zł.           D.       2375 zł.

  

Zadanie 2. (0-1) Działka budowlana ma powierzchnię 1600 m². Ogród, który stanowi 24% zajmuje powierzchnię

A.    38,4 m²           B.     384 m²             C.      600 m²           D.      60 m²

  

Zadanie 3. (0-1) Jacek przejechał samochodem 62 km, co stanowi 40% całej trasy. Cała trasa ma długość

A.  155 km          B.        2480 km            C.      248 km           D.      1550 km

  

Zadanie 4. (0-1) Marża równa 0,4% kwoty pożyczonego kapitału była równa 2000 zł. Wynika stąd, że pożyczono

A.     800 zł          B.     5000 zł           C.      500 000 zł           D.     80 000 zł

  

Zadanie 5. (0-1) Ania jedną czwartą swoich oszczędności przeznaczyła na prezent dla Marka. 20% tego, co jej zostało, przeznaczyła na prezent dla Dominika. Ile procent oszczędności pozostało Anii?

A.     25           B.     40          C.     45          D.      55

  

Zadanie 6. (0-1) Ania zasadziła kwiaty. Pierwszego dnia posadziła 30% wszystkich kwiatów, a drugiego 50% pozostałych. Jaki procent wszystkich kwiatów stanowią nie posadzone kwiaty?

A.     25           B.     35         C.     45          D.      55

  

Zadanie 7. (0-1) Gdy od 8% liczby 32 odejmiemy 32% liczby 8, to otrzymamy

A.     0          B. Latex formula          C.     2,56           D.     4

  

Zadanie 8. (0-1) Dodatnia liczba Latex formula stanowi 40% liczby Latex formula. Wówczas

A.     Latex formula          B.     Latex formula           C.     Latex formula           D.     Latex formula

  

Zadanie 9. (0-1) Liczby Latex formulaLatex formula są dodatnie oraz 14% liczby Latex formula jest równe 21% liczby Latex formula. Stąd wynika, że Latex formula jest równe

A.   107% liczby Latex formula            B.   150% liczby Latex formula            C.   114% liczby Latex formula           D.   121% liczby Latex formula

  

Zadanie 10. (0-1) Jeżeli liczba 234 jest o 50% większa od liczby Latex formula, to

A.    Latex formula           B.    Latex formula          C.    Latex formula         D.    Latex formula

  

Zadanie 11. (0-1) Liczby Latex formulaLatex formula są dodatnie. Liczba Latex formula stanowi 75% liczby Latex formula oraz 50% liczby Latex formula. Wynika stąd, że

A.     Latex formula           B.     Latex formula          C.     Latex formula           D.     A.     Latex formula

  

Zadanie 12. (0-1) Suma liczb a i b jest równy 1350. Ponadto 10% liczby a jest równe 20% liczby b. Stąd wynika, że b jest równe

A.       90          B.     180          C.     450           D.        500