W zadaniach z podatkiem VAT bardzo ważne jest rozróżnienie pojęć netto/brutto.

 

Cenna netto jest to cena bez podatku VAT i zawsze jest to 100% ceny.

Cena brutto jest to cena z doliczonym podatkiem VAT i w zależności od stawki podatku jest to 107% ceny, 123% ceny itp.

 

  • Cena netto towaru = cena brutto towaru – podatek
  • Cena brutto towaru = cena netto towaru + podatek


 

Przykład: Cena towaru bez podatku VAT jest równa 50 zł. Oblicz cenę tego towaru z podatkiem 23%.

Rozwiązanie:  

  • 50 zł – cena bez podatku, czyli 100%
  • x   zł – cena z podatkiem, czyli 123%

50 zł – 100%

x zł – 123%

Mnożymy „na krzyż”:

x•100=50•123

100x=6150 /:100

x=61,50 zł – cena towaru z podatkiem VAT

  

Zadanie 1. (0-1) Cena pralki bez podatku wynosi 1800 zł. Cena pralki z 23% podatkiem VAT wynosi

A.     1823 zł             B.      2214 zł             C.       2142 zł             D.      1386 zł

  

Zadanie 2. (0-1) Cena lodówki z 7% podatkiem  VAT wynosi 3400 zł. Cena lodówki bez podatku wynosi

A.    3638,00  zł             B.      3470,00 zł             C.       3177,57 zł             D.      3179,00 zł

  

Zadanie 3. (0-1) Cena telewizora z 7% podatkiem VAT wynosi 2500 zł. Cena tego telewizora z 23% podatkiem wynosiłaby

A.    2873,83 zł            B.      3075,00            C.           3123,00 zł             D.       3123,83 zł