Zadanie 1. (0-1) Maj 2010

W ciągu arytmetycznym Latex formula dane są: Latex formulaLatex formula. Wtedy wyraz  Latex formula jest równy

A.        13           B.        0           C.       -13            D.      -26


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg arytmetyczny.


 

Zadanie 2. (0-1) Maj 2011

Dany jest nieskończony ciąg arytmetyczny  Latex formula o wyrazach dodatnich. Wtedy

A.  Latex formula   B.   Latex formula   C.   Latex formula    D.   Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg arytmetyczny.


 

Zadanie 3. (0-1) Maj 2012

Miary kątów czworokąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy Latex formula. Najmniejszy kąt tego czworokąta ma miarę

A.      Latex formula          B.     Latex formula        C.     Latex formula         D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg arytmetyczny.


 

Zadanie 4. (0-1) Sierpień 2013

Liczby Latex formula w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Wtedy Latex formula jest równe

A.      14            B.      21            C.      28            D.     42


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg arytmetyczny.


 

Zadanie 5. (0-1) Czerwiec 2013

Dany jest ciąg arytmetyczny  Latex formula, w którym różnica Latex formula oraz Latex formula. Wówczas pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

A.      45          B.     50           C.     55           D.     60


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg arytmetyczny.


 

Zadanie 6. (0-1) Maj 2013

Ciąg Latex formula określony dla Latex formula jest arytmetyczny oraz Latex formula i Latex formula. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

A.      Latex formula           B.       Latex formula           C.       Latex formula          D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg arytmetyczny.


 

Zadanie 7. (0-1) Sierpień 2014

Suma dziesięciu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego Latex formula jest równa 35. Pierwszy wyraz Latex formula tego ciągu jest równy 3. Wtedy

A.     Latex formula           B.      Latex formula            C.      Latex formula          D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg arytmetyczny.


 

Zadanie 8. (0-1) Czerwiec 2014

W ciągu arytmetycznym Latex formula, określonym dla Latex formula, dane są dwa wyrazy Latex formula i Latex formula. Suma czterech początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

A.     36          B.     40           C.      13           D.     20


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg arytmetyczny.


 

Zadanie 9. (0-1) Maj 2014

Liczby 2,-1,-4 są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego Latex formula, określonego dla liczb naturalnych Latex formula. Wzór ogólny ciągu ma postać

A.   Latex formula       B.    Latex formula       C.    Latex formula       D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg arytmetyczny.


 

Zadanie 10. (0-1) Sierpień 2015

Wszystkie dwucyfrowe liczby naturalne podzielne przez 7 tworzą rosnący ciąg arytmetyczny. Dwunastym wyrazem tego ciągu jest liczba

A.     77         B.     84          C.     91          D.      98


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg arytmetyczny.


 

Zadanie 11. (0-1) Czerwiec 2015

Ciąg arytmetyczny Latex formula jest określony wzorem  Latex formula, dla  Latex formula. Suma stu początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa

A.    9900         B.    9950        C.    10 000         D.    10 050


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg arytmetyczny.


 

Zadanie 12. (0-1) Sierpień 2016

Dla każdej liczby całkowitej dodatniej Latex formula suma  Latex formula początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego  Latex formula jest określona wzorem Latex formula. Wtedy wyraz  Latex formula jest równy

A.      3          B.      6           C.       7            D.     10


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg arytmetyczny.


 

Zadanie 13. (0-1) Czerwiec 2016

Ciąg  Latex formula jest określony wzorem  Latex formula dla  Latex formula. Suma dziesięciu początkowych  wyrazów tego ciągu jest równa

A.     -54          B.     -126           C.       -630          D.      -270


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg arytmetyczny.


 

Zadanie 14. (0-1) Maj 2016

Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy Latex formula, a różnica tego ciągu jest równa  Latex formula. Siódmy wyraz tego ciągu jest równy

A.     Latex formula          B.       Latex formula          C.      Latex formula          D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg arytmetyczny.


 

Zadanie 15. (0-1) Maj 2017

W ciągu arytmetycznym Latex formula określony dla Latex formula dane są  Latex formula i Latex formula. Wtedy

A.      Latex formula           B.       Latex formula           C.       Latex formula          D.       Latex formula