Zadanie 1. (0-1) Maj 2010

W ciągu geometrycznym Latex formula dane są: Latex formulaLatex formula. Iloraz tego ciągu jest równy

A.       Latex formula          B.        Latex formula       C.       Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg geometryczny.


 

Zadanie 2. (0-1) Maj 2011

Dany jest nieskończony ciąg geometryczny Latex formula, w któym Latex formulaLatex formula. Wtedy

A.       Latex formula          B.        Latex formula       C.       Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg geometryczny.


 

Zadanie 3. (0-1) Sierpień 2012

W ciągu geometrycznym Latex formula dane są: Latex formulaLatex formula. Wtedy

A.       Latex formula          B.        Latex formula       C.       Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg geometryczny.


 

Zadanie 4. (0-1) Czerwiec 2012

Ciąg Latex formula jest geometryczny. Wówczas

A.       Latex formula          B.        Latex formula       C.       Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg geometryczny.


 

Zadanie 5. (0-1) Sierpień 2013

Liczby Latex formula w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wtedy

A.     Latex formula         B.      Latex formula          C.     Latex formula          D.    Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg geometryczny.


 

Zadanie 6. (0-1) Czerwiec 2013

W ciągu geometrycznym Latex formula pierwszy wyraz jest równy  Latex formula, a czwarty wyraz jest równy  Latex formula. Wówczas iloraz  Latex formula tego ciągu jest równy

A.       Latex formula          B.        Latex formula       C.       Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg geometryczny.


 

Zadanie 7. (0-1) Maj 2013

Ciąg Latex formula jest geometryczny. Wtedy

A.     Latex formula         B.      Latex formula          C.     Latex formula          D.    Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg geometryczny.


 

Zadanie 8. (0-1) Sierpień 2014

Ciąg geometryczny Latex formula określony jest wzorem  Latex formula dla Latex formula. Iloraz tego ciągu jest równy

A.       Latex formula          B.        Latex formula       C.       Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg geometryczny.


 

Zadanie 9. (0-1) Czerwiec 2014

W ciągu geometrycznym Latex formula określonym dla Latex formula, wyraz  Latex formula, natomiast iloraz  Latex formula. Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

A.      -1705          B.     -1023           C.     1705           D.     5115


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg geometryczny.


 

Zadanie 10. (0-1) Maj 2014

Liczby: Latex formula, w podanej kolejności, są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba Latex formula jest równa

A.     0          B.      2            C.      3            D.      5


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg geometryczny.


 

Zadanie 11. (0-1) Czerwiec 2015

Ciąg Latex formula jest geometryczny. Stąd wynika, że

A.     Latex formula         B.      Latex formula          C.     Latex formula          D.    Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg geometryczny.


 

Zadanie 12. (0-1) Maj 2015

W rosnącym ciągu geometrycznym Latex formula, określonym dla   Latex formula, spełniony jest warunek  Latex formula. Iloraz  Latex formula tego ciągu jest równy

A.     Latex formula          B.       Latex formula        C.       Latex formula        D.         Latex formula  


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg geometryczny.


 

Zadanie 13. (0-1) Sierpień 2016

Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 8, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy (-216). Iloraz tego ciągu jest równy

A.     Latex formula             B.     Latex formula             C.        Latex formula             D.           Latex formula  


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg geometryczny.


 

Zadanie 14. (0-1) Czerwiec 2016

Dany jest  ciąg geometryczny Latex formula, w któym Latex formulaLatex formula. Iloraz Latex formula tego ciągu jest równy

A.       Latex formula          B.        Latex formula       C.       Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg geometryczny.


 

Zadanie 15. (0-1) Maj 2016

Ciąg Latex formula jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

A.      -4           B.     1        C.     0          D.     -1


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz ciąg geometryczny.


 

Zadanie 16. (0-1) Maj 2017

Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny Latex formula. Stąd wynika, że

A.      Latex formula           B.       Latex formula          C.        Latex formula         D.    Latex formula