Zadanie 1. (0-1) Sierpień 2012

Dany jest ciąg Latex formula określony wzorem Latex formula Latex formula dla Latex formula. Wówczas

A.    Latex formula          B.    Latex formula          C.    Latex formula           D.    Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz ciągi.


 

Zadanie 2. (0-1) Czerwiec 2012

Ciąg Latex formula jest określony wzorem Latex formula Latex formula dla Latex formula. Wówczas

A.   Latex formula         B.   Latex formula           C.   Latex formula        D.   Latex formula         


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz ciągi.


 

Zadanie 3. (0-1) Maj 2012

Dany jest ciąg Latex formula określony wzorem Latex formula Latex formula dla Latex formula. Wówczas wyraz Latex formula tego ciągu jest równy

A.      Latex formula           B.      Latex formula                 C.      Latex formula              B.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz ciągi.


 

Zadanie 4. (0-1) Sierpień 2013

Ciąg Latex formula jest określony wzorem Latex formula, dla Latex formula. Który wyraz tego ciągu jest równy 6?

A.     drugi             B.     trzeci            C.      szósty           D.       trzydziesty


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz ciągi.


 

Zadanie 5. (0-1) Czerwiec 2013

Ciąg Latex formula jest określony wzorem Latex formula Latex formula dla Latex formula. Równość Latex formula zachodzi dla

A.     Latex formula             B.      Latex formula                 C.       Latex formula          D.             Latex formula                      


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz ciągi.


 

Zadanie 6. (0-1) Sierpień 2015

Ciąg liczbowy określony jest wzorem Latex formula Latex formula dla Latex formula. Piąty wyraz tego ciągu jest równy

A.      Latex formula            B.        Latex formula           C.        Latex formula             D.          Latex formula