Zadanie 1. (0-1) Sierpień 2012

Wykaż, że jeżeli Latex formula, to trójmian kwadratowy Latex formula ma dwa różne miejsca zerowe.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz miejsca zerowe.


 

Zadanie 2. (0-2) Maj 2014

Wykresem funkcji kwadratowej Latex formula jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt Latex formula. Oblicz wartości współczynników Latex formula i Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 3. (0-5) Sierpień 2015

Funkcja kwadratowa Latex formula określona jest wzorem Latex formula. Zbiorem rozwiązań nierówności Latex formula jest przedział  Latex formula. Największa wartość funkcji  Latex formula jest równa 9. Oblicz współczynniki  Latex formula  i  Latex formula funkcji  Latex formula.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 4. (0-2) Czerwiec 2015

Funkcja kwadratowa,  Latex formula dla  Latex formula przyjmuje wartość największą równą 4. Do wykresu funkcji  Latex formula należy punkt  Latex formula Zapisz wzór funkcji kwadratowej  Latex formula.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 5. (0-2) Sierpień 2016

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem  Latex formula. Oblicz najmniejszą wartość funkcji Latex formula w przedziale  Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz wyznaczanie najmniejszej/największej wartości funkcji w przedziale domkniętym.


 

Zadanie 6. (0-2) Maj 2015

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej  Latex formula w przedziale  Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz wyznaczanie najmniejszej/największej wartości w przedziale domkniętym.


 

Zadanie 7. (0-4) Maj 2017

Funkcja kwadratowa Latex formula jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych  Latex formula wzorem Latex formula . Największa wartość funkcji Latex formula  jest równa 6 orazLatex formula. Oblicz wartość współczynnika Latex formula .