Zadanie 1. (0-2) Maj 2010

Rozwiąż nierówność Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 2. (0-2)  Maj 2011

Rozwiąż nierówność Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 3. (0-2) Sierpień 2012

Rozwiąż nierówność Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 4. (0-2)  Czerwiec 2012

Rozwiąż nierówność Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 5. (0-2) Maj 2012 

Rozwiąż nierówność Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 6. (0-2) Sierpień 2013 

Rozwiąż nierówność Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 7. (0-2) Maj 2013

Rozwiąż nierówność Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 8. (0-2) Sierpień 2014

Rozwiąż nierówność Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 9. (0-2) Czerwiec 2014

Rozwiąż nierówność Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 10. (0-2) Sierpień 2015 

Rozwiąż nierówność Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 11. (0-2) Czerwiec 2015

Rozwiąż nierówność Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 12. (0-2) Czerwiec 2015

Rozwiąż nierówność Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 13. (0-2) Maj 2015

Rozwiąż nierówność Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 14. (0-2) Sierpień 2016

Rozwiąż nierówność Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 15. (0-2) Maj 2016

Rozwiąż nierówność Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 16. (0-2) Maj 2017

Rozwiąż nierówność Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.


 

Zadanie 17. (0-2) Czerwiec 2017

Rozwiąż nierówność Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz nierówności kwadratowe.