Zadanie 1. (0-1) Maj 2011

Funkcja liniowa określona jest wzorem Latex formula. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba

A.     Latex formula           B.     Latex formula           C.     Latex formula           D.    Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz miejsca zerowe funkcji liniowej!!!


 

Zadanie 2. (0-1) Sierpień 2012

Liczba Latex formula jest miejscem zerowym funkcji liniowej Latex formula. Wtedy

A.     Latex formula           B.     Latex formula         C.    Latex formula           D.    Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz miejsca zerowe funkcji liniowej!!!


 

Zadanie 3. (0-1) Czerwiec 2013

Liczba Latex formula jest miejscem zerowym funkcji Latex formula. Wtedy

A.     Latex formula         B.     Latex formula          C.   Latex formula          D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz miejsca zerowe funkcji liniowej!!!


 

Zadanie 4.(0-1) Maj 2015

Funkcja liniowa określona wzorem Latex formula ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma

funkcja liniowa Latex formula. Stąd wynika, że

A.     Latex formula          B.Latex formula         C.     Latex formula          D.Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz miejsca zerowe funkcji liniowej!!!


 

Zadanie 5. (0-1) Maj 2016

Dana jest funkcja liniowa Latex formula. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba

A.     Latex formula         B.     Latex formula          C.     Latex formula          D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz miejsca zerowe funkcji liniowej!!!


 

Zadanie 6. (0-1) Maj 2014

Funkcja liniowa Latex formula jest malejąca, gdy

A.     B.     C.     D.  


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz monotoniczność funkcji liniowej!!!


 

Zadanie 7. (0-1) Maj 2010

Prosta o równaniu Latex formula przecina w układzie współrzędnych oś Latex formula w punkcie Latex formula. Wtedy

A.     Latex formula           B.     Latex formula          C.     Latex formula          D.Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz  punkt przecięcia wykresu z osią OY!!!


 

Zadanie 8. (0-1) Sierpień 2015

Wykres funkcji liniowej Latex formula przecina oś Latex formula w punkcie o współrzędnych

A.     Latex formula         B.    Latex formula         C.      Latex formula          D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz punkt przecięcia wykresu z osią OY!!!


 

Zadanie 9. (0-1) Maj 2013 

Na rysunku przedstawiony jest fragment  wykresu pewnej funkcji liniowej  Latex formula.

Jakie znaki mają współczynniki Latex formula i Latex formula ?

A.   Latex formula i Latex formula     B.   Latex formula i Latex formula     C.   Latex formula i Latex formula      D.   Latex formula i Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz interpretację współczynników a i b!!!


 

Zadanie 10. (0-1) Czerwiec 2016

Na rysunku przedstawione są dwie proste równoległe Latex formulaLatex formula o równaniach Latex formula oraz Latex formula. Początek układu współrzędnych leży między tymi prostymi.

Zatem

A.   Latex formula i Latex formula               B.   Latex formula i Latex formula

C.   Latex formula i Latex formula               B.   Latex formula i Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz interpretację współczynników a i b!!!


 

Zadanie 11. (0-1) Sierpień 2014

Funkcja liniowa Latex formula jest rosnąca i ma dodatnie miejsca zerowe. Stąd wynika, że

A.   Latex formula i Latex formula     B.   Latex formula i Latex formula     C.   Latex formula i Latex formula      D.   Latex formula i Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz interpretację współczynników a i b!!!


 

Zadanie 12. (0-1) Czerwiec 2012

Jeden z rysunków przedstawia wykres funkcji liniowej Latex formula, gdzie  Latex formula i Latex formula. Wskaż ten wykres


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz interpretację współczynników a i b!!!


 

Zadanie 13. (0-1) Maj 2013

Punkt Latex formula leży na wykresie funkcji liniowej Latex formula. Stąd wynika, że

A.     Latex formula         B.     Latex formula          C.     Latex formula          D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 14. (0-1) Maj 2015

Na wykresie funkcji liniowej określonej wzorem Latex formula leży punkt Latex formula. Zatem

A.      Latex formula          B.      Latex formula             C.     Latex formula           D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadani, poćwicz


 

Zadanie 15. (0-1) Sierpień 2016

Na której z podanych prostych leżą wszystkie punkty o współrzędnych Latex formula, gdzie Latex formula jest dowolną liczbą rzeczywistą?

A.   Latex formula      B.   Latex formula      C.   Latex formula      D.   Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 16. (0-1) Sierpień 2015

Współczynnik kierunkowy prostej, na której leżą punkty Latex formula oraz Latex formula, jest równy

A.     Latex formula          B.     Latex formula        C.    Latex formula          D.    Latex formula

Zadanie 17. (0-1) Maj 2014

O funkcji liniowej wiadomo, że Latex formula. Do wykresu tej funkcji należy punkt Latex formula.

Wzór tej funkcji to

A. Latex formula     B. Latex formula      C. Latex formula      D.Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe!!!

Zadanie 18. (0-1) Czerwiec 2013

Wskaż równanie prostej, której fragment przedstawiony jest na poniższym wykresie

A.   Latex formula     B.    Latex formula      C.    Latex formula      D.     Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe!!!

Zadanie 19. (0-1) Czerwiec 2014

Na prostej o równaniu Latex formula leżą punkty Latex formulaLatex formula.Wynika stąd, że

A.    Latex formula i Latex formula     B.   Latex formula i Latex formula      C.   Latex formula i Latex formula       D.    Latex formula i Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe!!!

Zadanie 20. (0-1) Sierpień 2016

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcjiLatex formula, przy czym Latex formulaLatex formula.

Wykres funkcji Latex formula jest symetryczny do wykresu funkcji Latex formula względem początku układu współrzędnych. Funkcja Latex formula jest określona wzorem

A.   Latex formula       B.   Latex formula       C.   Latex formula       D.   Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe!

Zadanie 21. (0-1) Czerwiec 2015

Na rysunku przedstawiono  fragment wykresu funkcji liniowej Latex formula .

Funkcja liniowa  Latex formula jest symetryczny do wykresu funkcji Latex formula względem poziomej osi układu współrzędnych, jest określona wzorem

A. Latex formula      B.   Latex formula        C.    Latex formula           D.    Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe!

Zadanie 22. (0-1) Maj 2015 

Prosta Latex formula o równaniu Latex formula jest równoległa do prostej Latex formula o równaniu Latex formula. Zatem

A.    Latex formula           B.    Latex formula          C.    Latex formula      D. Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe!

Zadanie 23. (0-1) Czerwiec 2014

Proste  o równaniach: Latex formula oraz Latex formula są równoległe, gdy

A.    Latex formula           B.    Latex formula          C.    Latex formula      D. Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe!

Zadanie 24. (0-1) Czerwiec 2013 

Dana jest prosta Latex formula o równaniu Latex formula. Prosta  Latex formula równoległa do prostej Latex formula i przecinająca oś Latex formula w punkcie o współrzędnych Latex formula ma równanie

A.   Latex formula      B.    Latex formula      C.      Latex formula       D.    Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe!

Zadanie 25. (0-1) Sierpień 2013

Prostą równoległą do prostej o równaniu  Latex formula jest prosta opisana równaniem

A.      Latex formula     B.     Latex formula     C.     Latex formula     D.    Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe!

Zadanie 26. (0-1) Maj 2012

Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu Latex formula.

A.   Latex formula          B.    Latex formula           C.      Latex formula           D.     Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe!

Zadanie 27. (0-1) Maj 2011

Prosta Latex formula ma równanie Latex formula. Wskaż równanie prostej Latex formula równoległej do prostej Latex formula

i przechodzącej przez punkt Latex formula o współrzędnych Latex formula.

A.    Latex formula             B.    Latex formula               C.      Latex formula        D.   Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe

Zadanie 28. (0-1) Maj 2014

Punkt Latex formula jest wierzchołkiem trapezu Latex formula, którego podstawa Latex formula jest zawarta w prostej o równaniu Latex formula. Wskaż równanie prostej zawierającej podstawę Latex formula.

A.    Latex formula             B.    Latex formula               C.      Latex formula        D.   Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe

Zadanie 29. (0-1) Sierpień 2012

Wskaż równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i prostopadłej do prostej o równaniu  Latex formula

A.    Latex formula                  B.    Latex formula                  C.      Latex formula        D.   Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe

Zadanie 30. (0-1) Maj 2013

Prosta o równaniu Latex formula jest prostopadła do prostej o równaniu Latex formula. Stąd wynika, że

A.     Latex formula          B.      Latex formula          C.      Latex formula          D.      Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz proste prostopadłe

Zadanie 31. (0-1) Maj 2015

Proste o równaniach: Latex formula oraz Latex formula są prostopadłe dla

A.    Latex formula           B.    Latex formula          C.    Latex formula      D. Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe!

Zadanie 32. (0-1) Maj 2016

Proste opisane równaniami  Latex formula oraz Latex formula są prostopadłe, gdy

A.    Latex formula           B.    Latex formula          C.    Latex formula      D. Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe!

Zadanie 33. (0-1) Sierpień 2014

Dane są równania czterech prostych

Prostopadłe są proste

A.    Latex formula i Latex formula          B.       Latex formula i Latex formula          C.       Latex formula i Latex formula          D.        Latex formula i Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz proste prostopadłe

Zadanie 34. (0-1) Czerwiec 2016

Prosta określona wzorem Latex formula jest symetralną odcinka   Latex formula, gdzie  Latex formulaLatex formula. Wynika stąd, że

A.    Latex formula           B.    Latex formula          C.    Latex formula      D. Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe!

Zadanie 35. (0-1) Maj 2017

Miejscem zerowym funkcji liniowej  Latex formula jest liczba

A.    Latex formula           B.    Latex formula          C.    Latex formula      D. Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe!

Zadanie 36. (0-1) Maj 2017

Na płaszczyźnie z układem współrzędnych proste Latex formula i Latex formula przecinają się pod kątem prostym w punkcie Latex formula . Prosta Latex formula  jest określona równaniem Latex formula  . Zatem prostą Latex formula  opisuje równanie

A.     Latex formula         B.   Latex formula         C.    Latex formula      D.     Latex formula

Nie potrafisz rozwiązać tego zadania? Poćwicz miejsca zerowe!