Zadanie 1. (0-1) Maj 2011

Rozwiązanie równania Latex formula należy do przedziału

A.   Latex formula         B.   Latex formula         C.   Latex formula         D.   Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 2. (0-1) Czerwiec 2012

Równość Latex formula zachodzi dla

A.     Latex formula           B.     Latex formula           C.     Latex formula           D.     Latex formula  


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 3. (0-1) Maj 2011

Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności Latex formula jest

A.     Latex formula             B.        Latex formula              C.          Latex formula               D.          Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadania 4. (0-1) Sierpień 2013


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 5. (0-1) Maj 2013

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność Latex formula jest

A.     Latex formula             B.        Latex formula              C.          Latex formula               D.          Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 6. (0-1) Sierpień 2015

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność Latex formula  jest

A.     Latex formula             B.        Latex formula              C.          Latex formula               D.          Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz n


 

Zadanie 7. (0-1) Maj 2015

Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności Latex formula.


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 8. (0-1) Maj 2015

Ile liczb całkowitych Latex formula spełnia nierówność Latex formula?

A.     Latex formula          B.     Latex formula             C.     Latex formula            D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 9. (0-1) Sierpień 2016

Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność  Latex formula jest

A.     Latex formula             B.        Latex formula              C.          Latex formula               D.          Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz n


 

Zadanie 10. (0-1) Maj 2017

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony  zbiór wszystkich rozwiązań nierówności Latex formula.