Zadanie 1. (0-1) Maj 2010

Rozwiązaniem równania Latex formula jest

A.      Latex formula           B.       Latex formula         C.      Latex formula        D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz równania wymierne.


 

Zadanie 2. (0-1) Sierpień 2012

Równanie Latex formula ma

A.   dokładnie jedno rozwiązanie.

B.   dokładnie dwa rozwiązania.

C.   dokładnie trzy rozwiązania.

D.   dokładnie cztery rozwiązania.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz równania wymierne.


 

Zadanie 3. (0-1) Sierpień 2014

Rozwiązaniem równania Latex formula jest liczba

A.      Latex formula          B.       Latex formula          C.      Latex formula            D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz równania wymierne.


 

Zadanie 4. (0-1) Czerwiec 2015

Dla Latex formula równanie  Latex formula Latex formula

A.  nie ma rozwiązań.

B.  ma dokładnie jedno rozwiązanie.

C.  ma dwa różne rozwiązania.

D.  ma trzy różne rozwiązania.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz równania wymierne.


 

Zadanie 5. (0-1) Maj 2015

Równość Latex formula zachodzi dla

A.    Latex formula          B.    Latex formula         C.      Latex formula          D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz równania wymierne.


 

Zadanie 6. (0-1) Maj 2015

Równanie Latex formula Latex formula

A.  ma dokładnie jedno rozwiązanie: Latex formula

B.  ma dokładnie jedno rozwiązanie: Latex formula

C.  ma dokładnie jedno rozwiązanie: Latex formula

C.  ma dokładnie dwa rozwiązania: Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz równania wymierne.


 

Zadanie 7. (0-1) Czerwiec 2016

Rozwiązaniem równania Latex formula Latex formula, gdzie  Latex formula jest liczbą należącą do przedziału

A.      Latex formula         B.     Latex formula           C.      Latex formula            D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz równania wymierne.


 

Zadanie 8. (0-1) Maj 2016

Równanie wymierne Latex formula Latex formula , gdzie Latex formula

A.  nie ma rozwiązań rzeczywistych.

B.  ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.

C.  ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.

D.  ma dokładnie trzy rozwiązania rzeczywiste.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz równania wymierne.


 

Zadanie 9. (0-2) Czerwiec 2016

Rozwiąż równanie Latex formula, gdzie Latex formulaLatex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz równania wymierne.


 

Zadanie 10. (0-2) Sierpień 2015

 

Rozwiąż równanie Latex formula, gdzie Latex formulaLatex formula