Zadanie 1. (0-2) Maj 2011

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji  Latex formula

Odczytaj z wykresu i zapisz:

a)   zbiór wartości funkcji Latex formula

b)   przedział maksymalnej długości, w którym funkcja Latex formula jest malejąca.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz funkcje.


 

Zadanie 2. (0-2) Maj 2013

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji  Latex formula określonej dla Latex formula

Odczytaj z wykresu i zapisz:

a) największą wartość funkcji Latex formula,

b) zbiór rozwiązań nierówności Latex formula

 


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz funkcje.


 

Zadanie 3. (0-2) Maj 2014

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji Latex formula, który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem Latex formula Latex formula dla każdej liczby rzeczywistej różnej od 0.

a) Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji Latex formula są większe od 0.

b) Podaj miejsca zerowe funkcji Latex formula określonej wzorem Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz funkcje.


 

Zadanie . (0-2)