Zadanie 1. (0-1) Maj 2010

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji  Latex formula


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadani, poćwicz funkcje.


 

Zadania 2. (0-1) Maj 2012

Wskaż wykres funkcji, która w przedziale  Latex formula ma dokładnie jedno miejsce zerowe.


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadani, poćwicz funkcje.


 

Zadania 3. (0-1) Sierpień 2013

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji Latex formula.


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadani, poćwicz funkcje.


 

W zadaniach 4, 5 i 6 wykorzystaj przedstawione poniżej wykresy funkcji f i g.


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadani, poćwicz funkcje.


 

Zadania 4. (0-1) Czerwiec 2013

Zbiorem wartości funkcji Latex formula jest przedział

A.     Latex formula        B.     Latex formula       C.    Latex formula         D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadani, poćwicz funkcje.


 

Zadania 5. (0-1) Czerwiec 2013

Przedziałem, w którym funkcja Latex formula przyjmuje tylko wartości ujemne, jest

A.     Latex formula       B.    Latex formula        C.     Latex formula        D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadani, poćwicz funkcje.


 

Zadania 6. (0-1) Czerwiec 2013

Funkcja Latex formula jest określona wzorem

A.    Latex formula

B.    Latex formula

C.    Latex formula

D.    Latex formula

 


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadani, poćwicz funkcje.


 

Zadania 7. (0-1) Maj 2013

Na rysunku 1 przedstawiony jest wykres funkcji Latex formula określonej dla Latex formula.


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadani, poćwicz funkcje.


 

W zadaniach 8 i 9 wykorzystaj przedstawiony poniżej wykres funkcji f.


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadani, poćwicz funkcje.


 

Zadania 8. (0-1) Sierpień 2014

Dziedziną funkcji Latex formula jest przedział 

A.    Latex formula        B.     Latex formula         C.     Latex formula      D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadani, poćwicz funkcje.


 

Zadania 9. (0-1) Sierpień 2014

Największą wartością funkcji Latex formula jest

A.      3           B.      0             C.       -3            D.      8


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadani, poćwicz funkcje.


 

Zadania 10. (0-1) Maj 2015

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji Latex formula.


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadani, poćwicz funkcje.


 

Zadania 11. (0-1) Sierpień 2015

Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej  Latex formula ma współrzędne Latex formula Wówczas wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji Latex formula ma współrzędne

A.   Latex formula         B.      Latex formula         C.      Latex formula          D.      Latex formula