Zadanie 1. (0-1) Maj 2014

Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem Latex formula, należy punkt

A.     Latex formula        B.     Latex formula        C.       Latex formula       D.      Latex formula

Zadanie 2. (0-1) Maj 2017

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej Latex formula  określonej wzorem Latex formula. Punkt Latex formula należy do tego wykresu funkcji.

Podstawa Latex formula potęgi jest równa

A.     Latex formula         B.      Latex formula           C.      Latex formula           D.     Latex formula