Zadanie 1. (0-1) Maj 2011

Punkty Latex formula  i  Latex formula są wierzchołkami trójkąta równobocznego Latex formula. Obwód tego trójkąta jest równy

A.     Latex formula          B.     Latex formula          C.     Latex formula          D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz długość odcinka!!!


 

Zadanie 2. (0-1) Sierpień 2012

Punkty Latex formula  i  Latex formula są dwoma sąsiednimi wierzchołkami kwadratu Latex formula. Pole tego kwadratu jest równe

A.     Latex formula             B.     Latex formula             C.     Latex formula             D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz długość odcinka!!!


 

Zadanie 3. (0-1) Maj 2013

Punkty Latex formula i Latex formula są dwoma sąsiednimi wierzchołkami rombu   Latex formula. Obwód tego rombu jest równy

A.     Latex formula          B.     Latex formula          C.     Latex formula          D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz długość odcinka!!!


 

Zadanie 4. (0-1) Czerwiec 2015

Dane są punkty Latex formula  oraz  Latex formula. Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym  Latex formula jest równy

A.     Latex formula             B.     Latex formula             C.     Latex formula             D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz długość odcinka!!!


 

Zadanie 5. (0-1) Sierpień 2016

Okręgi o środkach Latex formula  oraz  Latex formula  i równych promieniach są styczne zewnętrznie. Promień każdego z tych okręgów jest równy

A.     Latex formula                B.     Latex formula                C.     Latex formula                D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz długość odcinka!!!


 

Zadanie 6. (0-1) Czerwiec 2012

Punkt Latex formula  jest środkiem odcinka  Latex formula, w którym Latex formula. Punkt Latex formula ma współrzędne

A.     Latex formula              B.     Latex formula              C.     Latex formula              D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz środek odcinka!!!


 

Zadanie 7. (0-1) Sierpień 2013

Punkt Latex formula  jest środkiem odcinka  Latex formula, gdzie Latex formula i  Latex formula. Zatem

A.     Latex formula            B.     Latex formula           C.     Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz środek odcinka!!!


 

Zadanie 8. (0-1) Maj 2013

Punkt Latex formula  jest środkiem odcinka  Latex formula, gdzie Latex formula. Zatem punkt Latex formula ma współrzędne

A.     Latex formula          B.     Latex formula          C.     Latex formula          D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz środek odcinka!!!


 

Zadanie 9. (0-1) Sierpień 2014

Punkt Latex formula  i  Latex formula są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu  Latex formula. Przekątne tego kwadratu przecinają się w punkcie

A.     Latex formula          B.     Latex formula          C.     Latex formula          D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz środek odcinka!!!


 

Zadanie 10. (0-1) Sierpień 2015

Punkt Latex formula  jest środkiem odcinka  Latex formula, gdzie Latex formula i  Latex formula. Wtedy

A.     Latex formula            B.     Latex formula           C.     Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz środek odcinka!!!


 

Zadanie 11. (0-1) Maj 2016

W układzie współrzędnych dane są punkty Latex formula oraz  Latex formula. Środkiem odcinka Latex formula jest punkt Latex formula. Wynika stąd, że

A.  Latex formula  i  Latex formula      B.   Latex formula  i  Latex formula      C.  Latex formula  i  Latex formula      D.    Latex formula Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz środek odcinka!!!


 

Zadanie 12. (0-1) Maj 2015

Dane są punkty Latex formula  i  Latex formula. PunktLatex formula jest środkiem odcinka Latex formula. Obrazem punktu Latex formula w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt

A.     Latex formula          B.     Latex formula          C.     Latex formula          D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz środek odcinka!!!


 

Zadanie 13. (0-1) Maj 2012

Punkt   Latex formula  ma współrzędne Latex formula. Punkt Latex formula jest symetryczny do punktu Latex formula względem osi Latex formula,  a punkt Latex formula jest symetryczny do punktu Latex formula względem osi  Latex formula. Punkt  Latex formula ma współrzędne

A.     Latex formula          B.     Latex formula          C.     Latex formula          D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz środek odcinka!!!


 

Zadanie 14. (0-1) Czerwiec 2015

Suma odległości punktu Latex formula od prostych o równaniach  Latex formula i Latex formula jest równa

A.     Latex formula               B.     Latex formula              C.     Latex formula              D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz środek odcinka!!!


 

Zadanie 15. (0-1) Maj 2017

Dany jest okrąg o środku Latex formula i promieniu Latex formula. Który z podanych punktów leży na tym okręgu?

A.     Latex formula               B.     Latex formula              C.     Latex formula              D.     Latex formula