Zadanie 1. (0-1) Sierpień 2013

Ile jest wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 5?

A.      90           B.     100            C.     180            D.      200


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz kombinatorykę.


 

Zadanie 2. (0-1) Maj 2014

 Na ile sposobów można wybrać dwóch graczy spośród 10 zawodników?

A.     100           B.     90            C.       45            D.       20


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz kombinatorykę.


 

Zadanie 3. (0-1)  Sierpień 2015

Ile jest wszystkich liczb czterocyfrowych, większych od 3000, utworzonych wyłącznie z cyfr 1, 2, 3, przy założeniu, że cyfry mogą się powtarzać, ale nie wszystkie z tych cyfr muszą być wykorzystane?

A.      3            B.       6            C.       9             D.       27


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz kombinatorykę.


 

Zadanie 4. (0-1) Czerwiec 2015

Ile jest wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, których iloczyn jest równy 4?

A.      3           B.     4           C.      6            D.        8


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz kombinatorykę.


 

Zadanie 5. (0-1) Sierpień 2016

Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych podzielnych przez 3?

A.       12            B.       24            C.       29            D.       30


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz kombinatorykę.


 

Zadanie 6. (0-4) Czerwiec 2012

Oblicz, ile jest liczb naturalnych pięciocyfrowych, w zapisie których nie występuje zero, jest dokładnie jedna cyfra 7 i dokładnie jedna cyfra parzysta.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz kombinatorykę.


 

Zadanie 7. (0-2) Czerwiec 2013

Oblicz, ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, w których cyfra jedności jest o 3 większa od cyfry setek.