Zadanie 1. (0-4) Maj 2010

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia Latex formula polegającego na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek i iloczyn oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 12. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 2. (0-2) Maj 2012

Ze zbioru liczb Latex formula losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia Latex formula, polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest podzielny przez 6.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 3. (0-4) Sierpień 2014

Zbiór Latex formula tworzą wszystkie liczby naturalne dwucyfrowe, w zapisie których występują dwie różne cyfry spośród: 1, 2, 3, 4, 5. Ze zbioru Latex formula losujemy jedną liczbę, przy czym każda liczba z tego zbioru może być wylosowana z tym samym prawdopodobieństwem. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosujemy liczbę większą od 20, w której cyfra dziesiątek jest mniejsza od cyfry jedności.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 4. (0-2) Czerwiec 2014

Dane są dwa podzbiory zbioru liczb całkowitych:

Latex formulaLatex formula.

Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest dodatni.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 5. (0-2) Maj 2014

Ze zbioru liczb Latex formula losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia Latex formula, polegającego na wylosowaniu liczb, z których pierwsza jest większa od drugiej o 4 lub 6.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 6. (0-2) Sierpień 2015

Mamy dwa pudełka: w pierwszym znajduje się 6 kul ponumerowanych kolejnymi liczbami od 1 do 6, a w drugim – 8 kul ponumerowanych kolejnymi liczbami od 1 do 8. Losujemy po jednej kuli z każdego pudełka i tworzymy liczbę dwucyfrową w ten sposób, że numer kuli wylosowanej z pierwszego pudełka jest cyfrą dziesiątek, a numer kuli wylosowanej z drugiego – cyfrą jedności tej liczby. Oblicz prawdopodobieństwo, że utworzona liczba jest podzielna przez 11.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 7. (0-2) Czerwiec 2015

Ze zbioru liczb Latex formula losujemy kolejno dwie cyfry (losowanie bez zwracania) i tworzymy liczbę dwucyfrową tak, że pierwsza wylosowana cyfra jest cyfrą dziesiątek, a druga – cyfrą jedności. Oblicz prawdopodobieństwo utworzenia liczby podzielnej przez 4.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 8. (0-4) Maj 2015

Wśród 115 osób przeprowadzono badania ankietowe, związane z zakupami w pewnym kiosku. W poniższej tabeli przedstawiono informacje o tym, ile osób kupiło bilety tramwajowe ulgowe oraz ile osób kupiło bilety tramwajowe normalne.

Uwaga! 27 osób spośród ankietowanych kupiło oba rodzaje biletów.

 

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że osoba losowo wybrana spośród ankietowanych nie kupiła żadnego biletu. Wynik przedstaw w formie nieskracalnego ułamka.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 9. (0-4) Sierpień 2016

Ze zbioru liczb Latex formula losujemy dwie różne liczby. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia  polegającego na tym, że  większa z wylosowanych liczb będzie liczba 5.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 10. (0-4) Maj 2016

Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb będzie równa 30. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 11. (0-2) Maj 2017

Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od 40 i podzielna przez 3. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.