Zadanie 1. (0-1) Maj 2011

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek równej trzy wynosi

A.     Latex formula          B.         Latex formula        C.        Latex formula          D.        Latex formula    

 


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 2. (0-1) Sierpień 2012

Ze zbioru liczb Latex formula wybieramy losowo jedną liczbę. Niech Latex formula oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 4. Wówczas

A.       Latex formula          B.      Latex formula          C.      Latex formula          D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 3. (0-1) Czerwiec 2012

Jeżeli  Latex formula i Latex formula są zdarzeniami losowymi, Latex formula jest zdarzeniem przeciwnym do Latex formulaLatex formula oraz Latex formula, to Latex formula jest równe

A.      0,12           B.     0,18           C.      0,6          D.        0,9


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 4. (0-1) Sierpień 2013

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo dwukrotnego otrzymania pięciu oczek jest równe

A.     Latex formula          B.         Latex formula        C.        Latex formula          D.        Latex formula    


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 5. (0-1) Czerwiec 2013

Rzucamy trzykrotnie symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo, że w trzecim rzucie wypadnie orzeł jest równe

A.     Latex formula          B.         Latex formula        C.        Latex formula          D.        Latex formula    


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 6. (0-1) Maj 2013

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry.  Niech Latex formula oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn wyrzuconych oczek jest równy 5. Wtedy

A.     Latex formula          B.         Latex formula        C.        Latex formula          D.        Latex formula    


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 7. (0-1) Sierpień 2014

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej jednej reszki jest równe

A.     Latex formula          B.         Latex formula        C.        Latex formula          D.        Latex formula    


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 8. (0-1) Czerwiec 2014

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych Latex formula losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe

A.       Latex formula          B.      Latex formula          C.      Latex formula          D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 9. (0-1) Maj 2014

Jeżeli  Latex formula jest  zdarzeniem losowym, a Latex formula –  zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia Latex formula oraz zachodzi równość  Latex formula to

A.      Latex formula       B.    Latex formula      C.   Latex formula       D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 10. (0-1) Sierpień 2015

W grupie jest 15 kobiet i 18 mężczyzn. Losujemy jedną osobę z tej grupy. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to kobieta, jest równe

 

A.     Latex formula          B.         Latex formula        C.        Latex formula          D.        Latex formula    


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 11. (0-1) Czerwiec 2015

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania iloczynu oczek równego cztery jest równe

A.     Latex formula          B.         Latex formula        C.        Latex formula          D.        Latex formula    


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 12. (0-1) Maj 2015

W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech Latex formula oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy

A.     Latex formula          B.         Latex formula        C.        Latex formula          D.        Latex formula    

 

 


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 13. (0-1) Sierpień 2016

Doświadczenie losowe polega na rzucie dwiema symetrycznymi monetami i sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wynikiem rzutu są dwa orły i sześć oczek na kostce, jest równe

A.     Latex formula          B.         Latex formula        C.        Latex formula          D.        Latex formula    


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 14. (0-1) Czerwiec 2016

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą.  Niech Latex formula oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie jednego orła w tych trzech rzutach. Wtedy

A.   Latex formula       B.     Latex formula    C.    Latex formula       D.     Latex formula    


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 15. (0-1) Maj 2016

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą.  Niech Latex formula oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie dwóch orłów w tych trzech rzutach. Wtedy

A.   Latex formula       B.     Latex formula    C.    Latex formula       D.     Latex formula    


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 16. (0-1) Czerwiec 2015

Na loterię przygotowano pulę 100 losów, w tym 4 wygrywające. Po wylosowaniu pewnej liczby losów, wśród których był dokładnie jeden wygrywający, szansa na wygraną była taka sama jak przed rozpoczęciem loterii. Stąd wynika, że wylosowano

A.   4 losy.        B.     20 losów.         C.       50 losów.         D.       25 losów.


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz prawdopodobieństwo.


 

Zadanie 17. (0-1) Maj 2017

Ze zbioru dwudziestu czterech kolejnych liczb naturalnych od 1 do 24 losujemy jedną liczbę. Niech Latex formula oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem liczby 24. Wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia Latex formula jest równe

A.      Latex formula           B.      Latex formula          C.      Latex formula            D.       Latex formula