Zadanie 1. (0-1) Maj 2010

Liczba Latex formula jest równa

A.     1           B.     4            C.      9            D.      36


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 2. (0-1) Sierpień 2012

Iloczyn  Latex formula  jest równy

A.     Latex formula         B.     Latex formula           C.      Latex formula         D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 3. (0-1)  Sierpień 2012

Liczba Latex formula jest równa

A.     Latex formula         B.      Latex formula        C.     Latex formula        D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 4. (0-1) Czerwiec 2012

Ułamek Latex formula jest równy

A.         Latex formula         B.      Latex formula      C.    Latex formula      D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 5. (0-1) Maj 2012

Liczba Latex formula jest równa

A.      -8           B.     -4           C.     2            D.     4


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 6. (0-1) Maj 2012

Liczba Latex formula jest równa

A.   Latex formula      B.    Latex formula       C.   Latex formula     D.    Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 7. (0-1) Sierpień 2013

Liczba Latex formula jest równa

A.     Latex formula         B.     Latex formula        C.     Latex formula       D.        Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 8. (0-1) Czerwiec 2013

Liczba Latex formula jest równa

A.     Latex formula         B.     Latex formula            C.     Latex formula        D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 9. (0-1) Maj 2013

Liczba Latex formula jest równa

A.     Latex formula       B.     Latex formula        C.      Latex formula       D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 10. (0-1) Sierpień 2014

Liczba  Latex formula jest równa

A.      Latex formula        B.    Latex formula      C.     Latex formula       D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 11. (0-1) Sierpień 2014

Liczba Latex formula jest równa

A.   Latex formula         B.      Latex formula           C.      Latex formula          D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 12. (0-1) Czerwiec 2014

Liczba Latex formula jest równa

A.     1            B.      3             C.       6             D.      9


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 13. (0-1) Maj 2014

Liczba Latex formula jest równa

A.      Latex formula            B.      Latex formula            C.      Latex formula             D.         Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 14. (0-1) Sierpień 2015

Liczba Latex formula jest równa

A.      Latex formula           B.     Latex formula            C.      Latex formula           D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 15. (0-1) Sierpień 2015

Liczba  Latex formula jest równa

A.     Latex formula           B.    Latex formula           C.     Latex formula         D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 16. (0-1) Czerwiec 2015

Liczba Latex formula jest równa

A.      Latex formula          B.     Latex formula             C.      Latex formula          D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 17. (0-1) Sierpień 2016

Liczba Latex formula jest równa

A.     Latex formula          B.      Latex formula           C.      Latex formula            D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 18. (0-1) Sierpień 2016

Liczba Latex formula jest równa

A.     2           B.     -2        C.      0           D.     -4


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 19. (0-1) Czerwiec 2016

Liczba Latex formula jest równa

A.     Latex formula          B.      Latex formula           C.      Latex formula            D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 20. (0-1) Czerwiec 2016

Liczba Latex formula jest równa

A.     Latex formula          B.      Latex formula           C.      Latex formula            D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 22. (0-1) Sierpień 2016

Suma pięciu kolejnych liczb całkowitych jest równa 195. Najmniejszą z tych liczb jest

A.      Latex formula         B.     Latex formula       C.     Latex formula        D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 23. (0-1) Czerwiec 2016

Słoń waży 5 ton, a waga mrówki jest równa 0,5 grama. Ile razy słoń jest cięższy od mrówki?

A.      Latex formula         B.     Latex formula       C.     Latex formula        D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 24. (0-1) Czerwiec 2016

Do pewnej liczby Latex formula dodano 54. Otrzymaną sumę podzielono przez 2. W wyniku tego działania otrzymano liczbę dwa razy większą od liczby Latex formula  Zatem

A.      Latex formula         B.     Latex formula       C.     Latex formula        D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 25. (0-1) Maj 2016

Dla każdej dodatniej liczby  Latex formula iloraz  Latex formula jest równy

A.      Latex formula         B.     Latex formula       C.     Latex formula        D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 26. (0-1) Maj 2017

Liczba Latex formula jest równa

A.      Latex formula           B.        Latex formula            C.       Latex formula          D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 23. (0-1) Maj 2017

Liczba Latex formula jest równa

A.     Latex formula            B.    Latex formula           C.       Latex formula            D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie . (0-1)