Zadanie 1. (0-1) Maj 2010

Spodnie po obniżce ceny o 30% kosztują 126 zł. Ile kosztowały przed obniżką?

A.    163,80 zł             B.      180 zł           C.     294 zł           D.     420 zł


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz podwyżki/obniżki cen.


 

Zadanie 2. (0-1) Maj 2011

Pierwsza rata, która stanowi 9% ceny roweru, jest równa 189 zł. Rower kosztuje

A.     1701 zł.          B.     2100 zł.          C.     1890 zł.           D.       2091 zł.


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz procenty


 

Zadanie 3. (0-1) Sierpień 2012

Długość boku kwadratu Latex formula jest o 10 % większa od długości boku kwadratu  Latex formula. Wówczas pole kwadratu  Latex formula jest większe od pola kwadratu  Latex formula

A.      o 10 %          B.      o 110%           C.      o 21%            D.     o 121 %


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz procenty


 

Zadanie 4. (0-1) Czerwiec 2012

Marża równa 1,5% kwoty pożyczonego kapitału była równa 3000 zł. Wynika stąd, że pożyczono

A.     45 zł          B.     2000 zł           C.      200 000 zł           D.     450 000 zł


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz procenty


 

Zadanie 5. (0-1) Maj 2012

Cenę nart obniżono o 20%, a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze 30%. W wyniku obu obniżek cena nart zmniejszyła się o

A.     44%          B.     50%           C.     56%           D.     60%


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz  podwyżki/obniżki cen.


 

Zadanie 6. (0-1) Sierpień 2013

Gdy od 17% liczby 21 odejmiemy 21% liczby 17, to otrzymamy

A.     0          B. Latex formula          C.     3,57           D.     4


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz procenty


 

Zadanie 7. (0-1) Czerwiec 2013

Dodatnia liczba Latex formula stanowi 70% liczby Latex formula. Wówczas

A.     Latex formula          B.     Latex formula           C.     Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz procenty


 

Zadanie 8. (0-1) Maj 2013

Liczby Latex formulaLatex formula są dodatnie oraz 12% liczby Latex formula jest równe 15% liczby Latex formula. Stąd wynika, że Latex formula jest równe

A.   103% liczby Latex formula            B.   125% liczby Latex formula            C.   150% liczby Latex formula           D.   153% liczby Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz procenty


 

Zadanie 9. (0-1) Sierpień 2014

Julia połowę swoich oszczędności przeznaczyła na prezent dla Maćka. 10% tego, co jej zostało, przeznaczyła na prezent dla Dominiki. Ile procent oszczędności pozostało Julii?

A.     25           B.     40          C.     45          D.      55


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz procenty


 

Zadanie 10. (0-1) Czerwiec 2014

Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę.

Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek 12 : 8 : 3 : 2. Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział największego inwestora?

A.     12%          B.     32%           C.      48%           D.     52%


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz procenty


 

Zadanie 11. (0-1) Maj 2014

Jeżeli liczba 78 jest o 50% większa od liczby Latex formula, to

A.    Latex formula           B.    Latex formula          C.    Latex formula         D.    Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz procenty


 

Zadanie 12. (0-1) Sierpień 2015

Dany jest prostokąt o wymiarach 40cm×100cm. Jeżeli każdy z dłuższych boków tego prostokąta wydłużymy o 20%, a każdy z krótszych boków skrócimy o 20%, to w wyniku obu przekształceń pole tego prostokąta

A.     zwiększy się o 8%.

B.     zwiększy się o 4%.

C.     zmniejszy się 8%.

D.     zmniejszy się o 4%.


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz procenty


 

Zadanie 13. (0-1) Czerwiec 2015

Przy 23-procentowej stawce podatku VAT cena brutto samochodu jest równa 45 018 zł. Jaka jest cena netto tego samochodu?

A.     34 663,86 zł         B.     36 600 zł          C.     44 995 zł         D.    55 372,14 zł


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz procenty


 

Zadanie 14. (0-1) Maj 2015

Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa

A.     Latex formula                B.     Latex formula

C.     Latex formula               D.    Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz procenty


 

Zadanie 15. (0-1) Sierpień 2016

Buty, które kosztowały 220 złotych, przeceniono i sprzedano za 176 złotych. O ile procent obniżono cenę butów?

A.     80           B.     20           C.      22            D.     44


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz podwyżki/obniżki cen.


 

Zadanie 16. (0-1) Czerwiec 2016

Cenę pewnego towaru podwyższono o 20%, a następnie nową cenę tego towaru podwyższono o 30%. Takie dwie podwyżki ceny tego towaru można zastąpić równoważną im jedną podwyżką

A.     o 50%          B.      o 56%           C.     o 60%            D.     o 66%


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz podwyżki/obniżki cen.


 

Zadanie 17. (0-1) Maj 2016

Liczby Latex formulaLatex formula są dodatnie. Liczba Latex formula stanowi 48% liczby Latex formula oraz 32% liczby Latex formula. Wynika stąd, że

A.     Latex formula           B.     Latex formula          C.     Latex formula           D.     A.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 18. (0-1) Maj 2017

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

A.     4050          B.      1782          C.      7425          D.        7128


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 19. (0-1) Czerwiec 2017

Iloczyn dodatnich liczb a i b jest równy 1350. Ponadto 15% liczby a jest równe 10% liczby b. Stąd wynika, że b jest równe

A.       9          B.     18          C.     45           D.        50