Zadanie 1. (0-1) Maj 2011

Wyrażenia Latex formula jest równe iloczynowi

A.   Latex formula   B.   Latex formula    C.     Latex formula    D.    Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 2. (0-1) Sierpień 2013

Dla każdych liczb rzeczywistych Latex formula wyrażenie Latex formula jest równe

A.   Latex formula      B.    Latex formula      C.      Latex formula       D.     Latex formula 


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 3. (0-1) Sierpień 2013

Liczby rzeczywiste  Latex formula spełniają warunki: Latex formula i Latex formula. Wtedy suma  Latex formula jest równa

A.     20             B.       6            C.      4             D.       1    


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 4. (0-1) Maj 2013

Dla każdej liczby rzeczywistej Latex formula, wyrażenie Latex formula jest równe

A.   Latex formula     B.  Latex formula    C.  Latex formula   D.  Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 5. (0-1) Sierpień 2014

Jeśli Latex formula, to

A.    Latex formula     B.   Latex formula      C.    Latex formula        D.    Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 6. (0-1) Czerwiec 2014

Dla każdej liczby rzeczywistej Latex formula i każdej liczby rzeczywistej Latex formula wyrażenie Latex formula jest równe

A.   Latex formula     B.   Latex formula         C.   Latex formula      D.   Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 7. (0-1) Maj 2014

Wartość wyrażenia jest równa Latex formula jest równa

A.     Latex formula          B.     Latex formula            C.      Latex formula              D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 8. (0-1) Sierpień 2015

Jeśli Latex formulaLatex formula to wartość wyrażenia Latex formula jest równa

A.     Latex formula           B.      Latex formula           C.        Latex formula           D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 9. (0-1) Sierpień 2015

Wartość wyrażenia Latex formula jest większa od wartości wyrażenia Latex formula o

A.       50           B.     10           C.      5           D.      25


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 10. (0-1) Czerwiec 2015

Liczba Latex formula jest podzielna przez 19 dla

A.      Latex formula          B.      Latex formula         C.     Latex formula          D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 11. (0-1) Czerwiec 2016

Różnica  Latex formula jest równa

A.    2 000 000        B.     200 000           C.    20 000          D.    4


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 12. (0-1) Czerwiec 2016

Najmniejsza wartość wyrażenia Latex formula dla  Latex formula  jest równa

A.     2           B.     -24           C.      0          D.       -12


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 13. (0-1) Maj 2016

Równość Latex formula jest prawdziwa dla

A.    Latex formula        B.     Latex formula          C.      Latex formula          D.      Latex formula  

 


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 14. (0-1) Maj 2017

Równość Latex formula jest

A.  prawdziwa dla Latex formula.      

B.  prawdziwa dla  Latex formula.          

C.  prawdziwa dla  Latex formula.          

D.  fałszywa dla każdej liczby Latex formula.