Zadanie 1. (0-1) Maj 2011

Wysokość rombu o boku długości 6 i kącie ostrym 60º jest równa

A.      Latex formula             B.       Latex formula              C.       Latex formula           D.          Latex formula  


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 2. (0-1)  Sierpień 2012

Przekątna Latex formula prostokąta Latex formula ma długość 14. Bok Latex formula tego prostokąta ma długość 6. Długość boku Latex formula jest równa

A.      Latex formula          B.      Latex formula           C.     Latex formula         D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 3. (0-1) Czerwiec 2012

Krótszy bok prostokąta ma długość 6. Kąt między przekątną prostokąta i dłuższym bokiem ma miarę 30°. Dłuższy bok prostokąta ma długość

A.      Latex formula           B.      Latex formula          C.      Latex formula             D.        Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 4. (0-1) Sierpień 2013

Z prostokąta  Latex formula o obwodzie 30 wycięto trójkąt równoboczny  Latex formula o obwodzie 15 (tak jak na rysunku). Obwód figury Latex formula jest równy

A.     25           B.     30           C.      35           D.      40

 


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 5. (0-1) Sierpień 2013

Pole równoległoboku o bokach długości 4 i 12 oraz kącie ostrym 30° jest równe

A.       Latex formula           B.       Latex formula           C.      Latex formula            D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 6. (0-1)  Czerwiec 2013

Prostokąt  Latex formula o przekątnej długości  Latex formula jest podobny do prostokąta o bokach długości 2 i 3. Obwód prostokąta  Latex formula jest równy

A.     10           B.      20            C.       5            D.      24


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 7. (0-1) Czerwiec 2014

W trapezie  Latex formula w którym  Latex formula kąt  Latex formula jest prosty (zobacz rysunek) oraz dane są:  Latex formula Pole tego trapezu jest równe


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 8. (0-1) Czerwiec 2014

Na planie miasta, narysowanym w skali 1 : 20000, park jest prostokątem o bokach 2 cm i 5 cm. Stąd wynika, że ten park ma powierzchnię

A.   20 000 m²        B.     40 000 m²        C.     200 000 m²         D.    400 000 m²


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 9. (0-1) Maj 2014

Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym  Latex formula i ramieniu długości  Latex formula jest równa

A.      Latex formula         B.       Latex formula         C.      Latex formula          D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 10. (0-1)  Sierpień 2015

Pole rombu o boku 6 i kącie rozwartym 150° jest równe

A.       Latex formula            B.         Latex formula           C.      Latex formula           D.        Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 11. (0-1) Czerwiec 2015

Bok rombu ma taką samą długość jak przekątna kwadratu. Pole rombu jest równe polu kwadratu. Zatem kąt ostry tego rombu ma miarę

A.      75°              B.      45°              C.       60°               D.       30°


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 12. (0-1) Maj 2015

Pole rombu o obwodzie 8 jest równe 1. Kąt ostry tego rombu ma miarę Latex formula. Wtedy

A.    Latex formula     B.     Latex formula       C.     Latex formula       D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 13. (0-1) Sierpień 2016

Przekątne równoległoboku mają długości 4 i 8, a kąt między tymi przekątnymi ma miarę 30°. Pole tego równoległoboku jest równe

A.      32            B.      16             C.       12            D.       8


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 14. (0-1) Czerwiec  2016

Dany jest trapez Latex formula, w którym przekątna Latex formula jest prostopadła do ramienia Latex formula oraz Latex formula (zobacz rysunek).


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 15. (0-1)  Czerwiec 2016


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie . (0-1)  201