Zadanie 1.  (0-1) Maj 2010

Punkty Latex formula leżące na okręgu o środku  Latex formula są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta środkowego  Latex formula jest równa


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz kąty środkowy i wpisany


 

Zadanie 2. (0-1) Maj 2011

Punkt Latex formula jest środkiem okręgu. Kąt wpisany  Latex formula ma miarę


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz kąty środkowy i wpisany


 

Zadanie 3. (0-1) Sierpień 2012

Punkty Latex formula leżą na okręgu o środku  Latex formula (zobacz rysunek). Miara zaznaczonego kąta wpisanego  Latex formula jest równa


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz kąty środkowy i wpisany


 

Zadanie 4. (0-1) Czerwiec 2012

Punkt Latex formula jest środkiem okręgu. Kąt wpisany  Latex formula ma miarę


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz kąty środkowy i wpisany


 

Zadanie 5. (0-1) Maj 2012

Punkty Latex formula dzielą okrąg na 4 równe łuki. Miara zaznaczonego na rysunku kąta wpisanego Latex formula jest równa


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz kąty środkowy i wpisany


 

Zadanie 6. (0-1) Sierpień 2013

Punkt Latex formula jest środkiem okręgu o średnicy Latex formula (tak jak na rysunku). Kąt Latex formula ma miarę


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz kąty środkowy i wpisany


 

Zadanie 7. (0-1) Czerwiec 2013

Punkt Latex formula jest środkiem okręgu. Kąt Latex formula, zaznaczony na rysunku,  ma miarę


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz kąty środkowy i wpisany


 

Zadanie 8. (0-1) Maj 2013

Średnice Latex formulaLatex formula okręgu o środku Latex formula przecinają się pod kątem Latex formula (tak jak na rysunku).

Miara kąta Latex formula jest równa


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz kąty środkowy i wpisany


 

Zadanie 9. (0-1) Sierpień 2014

Punkty Latex formula leżą na kręgu o środku Latex formula (zobacz rysunek). Zaznaczony na rysunku wypukły kąt środkowy Latex formula ma miarę


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz kąty środkowy i wpisany


 

Zadanie 10. (0-1) Czerwiec 2014

Punkt Latex formula jest środkiem okręgu (zobacz rysunek). Miara kąta  Latex formula jest równa


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz kąty środkowy i wpisany


 

Zadanie 11. (0-1) Maj 2014

Kąt środkowy oparty na łuku, którego długość okręgu jest równa Latex formula długości okręgu, ma miarę

A.       Latex formula            B.       Latex formula          C.       Latex formula           D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz kąty środkowy i wpisany


 

Zadanie 12. (0-1) Sierpień 2015

W okręgu o środku Latex formula dany jest kąt o mierze  Latex formula, zaznaczony na rysunku.

Miara kąta oznaczonego na rysunku literą Latex formula jest równa

A.       Latex formula            B.       Latex formula          C.       Latex formula           D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz kąty środkowy i wpisany


 

Zadanie 13. (0-1) Czerwiec 2015

W trójkącie Latex formula wpisanym w okrąg o środku w punkcie Latex formula, miara kąta Latex formula jest równa Latex formula (zobacz rysunek).

Miara Latex formula kąta, jaki bokLatex formula tworzy z promieniem  Latex formula, jest równa

A.       Latex formula            B.       Latex formula          C.       Latex formula           D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz kąty środkowy i wpisany


 

Zadanie 14. (0-1) Maj 2015

Miara kąta wpisanego w okrąg jest o Latex formula mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Wynika stąd, że miara kąta wpisanego jest równa

A.       Latex formula            B.       Latex formula          C.       Latex formula           D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz kąty środkowy i wpisany


 

Zadanie 15. (0-1) Sierpień 2016

Punkty Latex formula leżą na okręgu o środku Latex formula. Cięciwa Latex formula przecina średnicę Latex formula tego okręgu w punkcie Latex formula tak, że miara kąta Latex formula wynosi Latex formula. Kąt środkowy Latex formula ma miarę Latex formula (zobacz rysunek).

Kąt wpisany Latex formula ma miarę

A.       Latex formula            B.       Latex formula          C.       Latex formula           D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz kąty środkowy i wpisany


 

Zadanie 16. (0-1) Czerwiec 2016

Punkty Latex formula leżą na okręgu o środku Latex formula (zobacz rysunek). Miary zaznaczonych kątów Latex formulaLatex formula są odpowiednio równe


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz kąty środkowy i wpisany


 

Zadanie 17. (0-1) Maj 2016

Punkty Latex formula leżą na okręgu o środku Latex formula (zobacz rysunek). Miara  kąta Latex formula jest równa

Zadanie 18. (0-4) Maj 2013

Punkt Latex formula jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ostrokątnym Latex formula Kąt Latex formula jest trzy razy większy od kąta Latex formula a kąt Latex formula jest dwa razy większy od kąta Latex formula Oblicz kąty trójkąta ABC.

Zadanie 19. (0-2) Maj 2014


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 20. (0-1) Maj 2017

Na okręgu o środku w punkcie Latex formula leży punkt  (Latex formulazobacz rysunek). Odcinek Latex formula jest średnicą tego okręgu. Zaznaczony na rysunku kąt środkowy Latex formula ma miarę