Zadanie 1. (0-1) Czerwiec 2012

Cięciwa okręgu ma długość 8 cm i jest oddalona od jego środka o 3 cm. Promień tego okręgu ma długość

A.     3 cm       B.    4 cm        C.     5 cm         D.    8 cm

Zadanie 2. (0-1) Maj 2016

W okręgu o środku w punkcie Latex formula poprowadzono cięciwę  Latex formula która utworzyła z promieniem  Latex formula kąt o mierze 31° (zobacz rysunek). Promień tego okręgu ma długość 10. Odległość punktu Latex formula od cięciwy Latex formula jest liczbą z przedziału