Zadanie 1. (0-2) Maj 2010

W trapezie prostokątnym krótsza przekątna dzieli go na trójkąt prostokątny i trójkąt równoboczny. Dłuższa podstawa trapezu jest równa 6. Oblicz obwód tego trapezu.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 2. (0-2)  Sierpień 2012

W trójkącie równoramiennym Latex formula dane są Latex formulaLatex formula (zobacz rysunek). Oblicz wysokość Latex formula trójkąta opuszczoną z wierzchołka Latex formula na bok Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 3. (0-2)  Czerwiec 2012

Podstawy trapezu prostokątnego mają długości 6 i 10 oraz tangens jego kąta ostrego jest równy 3. Oblicz pole tego trapezu.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 4. (0-2)  Czerwiec 2012

Dany jest romb, którego kąt ostry ma miarę 45°, a jego pole jest równe Latex formula. Oblicz wysokość tego rombu.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 5. (0-4) Maj 2014

Kąt  Latex formula trójkąta prostokątnego  Latex formula ma miarę 30°. Pole kwadratu  Latex formula wpisanego w ten trójkąt (zobacz rysunek), jest równe 4. Oblicz pole trójkąta  Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 6. (0-4)  Czerwiec 2015

Dany jest romb o boku długości 35. Długości przekątnych  tego rombu różnią się o 14. Oblicz pole tego rombu.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 7. (0-4)  Czerwiec 2016

W trójkącie Latex formula dane są długości boków Latex formulaLatex formula oraz Latex formula gdzie Latex formula Na bokach Latex formulaLatex formula tego trójkąta obrano punkty odpowiednio Latex formulaLatex formula takie, że Latex formulaLatex formula (zobacz rysunek).

Oblicz pole

a) trójkąta Latex formula

b) czworokąta Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 8. (0-4) Maj 2016

Jeden z kątów trójkąta jest trzy razy większa od mniejszego z dwóch pozostałych kątów, które różnią się o 50°. Oblicz kąty tego trójkąta.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 9. (0-2) Maj 2017

Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 26 cm, a jedna z przyprostokątnych jest o 14 cm dłuższa od drugiej. Oblicz obwód tego trójkąta.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie . (0-2)  201