Zadanie 1. (0-1) Maj 2010

Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa

A.      7             B.      14             C.       21             D.      28