Zadanie 1. (0-1) Maj 2010

Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 6, a ramię ma długość 5. Wysokość opuszczona na podstawę ma długość

A.         Latex formula            B.      Latex formula            C.       Latex formula            D.        Latex formula  


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 2. (0-1) Maj 2010

Odcinki Latex formulaLatex formula są równoległe. Długość odcinków Latex formulaLatex formula są odpowiednio równe 1, 3 i 9. Długość odcinka Latex formula jest równa

A.       2             B.       3             C.        5            D.      6


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 3. (0-1) Maj 2010

Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa

            A.   3200 cm²

            B.   6400 cm²

            C.  1600 cm²

            D.  800 cm²


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 4. (0-1) Czerwiec 2012

Jeden kąt trójkąta ma miarę 54°. Z pozostałych dwóch kątów tego trójkąta jeden jest 6 razy większy od drugiego. Miary pozostałych kątów są równe

A.    21° i 105°         B.     11° i 66°          C.     18° i 108°           D.     16° i 96°


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 5. (0-1) Czerwiec 2012

Pięciokąt Latex formula jest foremny. Wskaż trójkąt przystający do trójkąta  Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 6. (0-1) Maj 2012

W trójkącie równoramiennym  Latex formula dane są  Latex formula oraz wysokość  Latex formula Podstawa  Latex formula tego trójąta ma długość

A.      Latex formula          B.      Latex formula           C.     Latex formula            D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 7. (0-1) Maj 2012

W trójkącie prostokątnym dwa dłuższe boki mają długości 5 i 7. Obwód tego trójkąta jest równy

A.     Latex formula         B.    Latex formula          C.     Latex formula          D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 8. (0-1) Maj 2012

Odcinki Latex formula i Latex formula są równoległe i Latex formula (zobacz rysunek). Długość odcinka  Latex formula jest równa


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 9. (0-1) Sierpień 2014

Odcinki  Latex formulaLatex formula są równoległe i  Latex formula (zobacz rysunek). Punkt  Latex formula jest środkiem odcinka  Latex formula. Długość odcinka  Latex formula jest równa


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 10. (0-1) Czerwiec 2014

W trójkącie  Latex formula bok  Latex formula ma długość 21. Prosta równoległa do boku  Latex formula przecina boki  Latex formula i Latex formula trójkąta odpowiednio w punktach  Latex formula oraz  Latex formula (zobacz rysunek) w taki sposób, że  Latex formulaLatex formula Wtedy długość odcinka  Latex formula jest równa

A.     6          B.     9            C.      12          D.      17


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 11. (0-1) Maj 2014

Jeżeli trójkąty  Latex formulaLatex formula są podobne, a ich pola są, odpowiednio, równe 25 cm² i 50 cm², to skala podobieństwa  Latex formula jest równa

A.       Latex formula           B.      Latex formula           C.       Latex formula          D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 12. (0-1) Czerwiec 2016

Każde z ramion trójkąta równoramiennego ma długość 20. Kąt zawarty między ramionami tego trójkąta ma miarę 150°. Pole tego trójkąta jest równe

A.     Latex formula            B.      Latex formula            C.       Latex formula               D.        Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 13. (0-1) Czerwiec 2016

Punkty Latex formulaLatex formula są środkami przyprostokątnych Latex formulaLatex formula trójkąta prostokątnego ABC.Punkty Latex formulaLatex formula leżą na przeciwprostokątnej Latex formula tak, że odcinki Latex formulaLatex formula są do niej prostopadłe (zobacz rysunek). Pole trójkąta Latex formula jest równe 1, a pole trójkąta Latex formula jest równe 4.

Zatem pole trójkąta Latex formula jest równe

A.     12            B.      16              C.       18            D.       20


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 14. (0-1) Maj 2016

Przedstawione na rysunku trójkąty Latex formulaLatex formula są podobne. Bok Latex formula trójkąta Latex formula ma długość


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 15. (0-1) Maj 2016

Z odcinków o długości: Latex formula można zbudować trójkąt równoramienny. Wynika stąd, że

A.     Latex formula          B.    Latex formula              C.     Latex formula             D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 16. (0-1) Maj 2016

Okręgi o promieniach 3 i 4 są styczne zewnętrznie. Prosta styczna do okręgu o promieniu 4 w punkcie Latex formula przechodzi przez środek okręgu o promieniu 3 (zobacz rysunek).

Pole trójkąta, którego wierzchołkami są środki okręgów i punkt styczności Latex formula jest równe

A.     Latex formula           B.      Latex formula            C.      Latex formula          D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 17. (0-1) Maj 2017

W trójkącie Latex formula punkt Latex formula leży na boku Latex formula , a punkt Latex formula  leży na boku Latex formula . Odcinek Latex formula  jest równoległy do boku Latex formula , a ponadto Latex formula i Latex formula (zobacz rysunek).

Długość odcinka  Latex formula jest równa

A.     Latex formula           B.      Latex formula            C.      Latex formula          D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 18. (0-1) Maj 2017

Obwód trójkąta Latex formula, przedstawionego na rysunku, jest równy