Zadanie 1. (0-2) Czerwiec 2012

Średnia wieku w pewnej grupie studentów jest równa 23 lata. Średnia wieku tych studentów i ich opiekuna jest równa 24 lata. Opiekun ma 39 lat. Oblicz, ilu studentów jest w tej grupie.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz statystykę.


 

Zadanie 2. (0-2) Sierpień 2013

W tabeli zestawiono oceny z matematyki uczniów klasy 3A na koniec semestru.

 

Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 3,6. Oblicz liczbę Latex formula ocen bardzo dobrych (5) z matematyki wystawionych na koniec semestru w tej klasie.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz statystykę.


 

Zadanie 3. (0-2) Maj 2016

W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu sześciu kolejnych lat.

 

Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie sześciu lat. Otrzymany wynik zaokrąglij do 1 cm. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz statystykę.


 

Zadanie . (0-)