Zadanie 1. (0-1) Maj 2011

Objętość stożka o wysokości 8 i średnicy podstawy 12 jest równa

A.       Latex formula       B.      Latex formula       C.     Latex formula       D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 2. (0-1) Sierpień 2012

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku Latex formula. Objętość tego stożka wyraża się wzorem

A.    Latex formula Latex formula      B.    Latex formula Latex formula      C.   Latex formula Latex formula       D.    Latex formula Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 3. (0-1) Czerwiec 2012

Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 4 i 6 obracamy wokół dłuższej przyprostokątnej. Objętość powstałego stożka jest równa

A.     Latex formula            B.        Latex formula           C.       Latex formula           D.         Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 4. (0-1) Czerwiec 2012

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku Latex formula Jeżeli Latex formula oznacza promień podstawy walca, Latex formula oznacza wysokość walca, to

A.  Latex formula       B.    Latex formulaLatex formula       C.   Latex formulaLatex formula      D.    Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 5. (0-1) Maj 2012

Tworząca stożka ma długość 4 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45°. Wysokość tego stożka jest równa

A.     Latex formula         B.     Latex formula         C.      Latex formula        D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 6. (0-1) Sierpień 2013

Objętość walca o wysokości 8 jest równa 72π. Promień podstawy tego walca jest równy

A.     9         B.     8         C.     6         D.     3


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 7. (0-1) Czerwiec 2013

Objętość stożka o wysokości Latex formula i promieniu podstawy trzy razy mniejszym od wysokości jest równa

A.     Latex formulaLatex formula         B.     Latex formulaLatex formula         C.      Latex formulaLatex formula            D.       Latex formulaLatex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 8. (0-1) Maj 2013

Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 4 i promieniu podstawy 3 jest równe

A.     9π         B.     12π         C.      15π         D.     16π


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 10. (0-1) Sierpień 2014

Pole powierzchni całkowitej walca, którego przekrojem osiowym jest kwadratem o boku długości 4, jest równe

A.     256π        B.    128π        C.      48π         D.     24π


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 11. (0-1) Czerwiec 2014

Objętość walca o promieniu 4 jest równa 96π. Pole powierzchni bocznej tego walca jest równe

A.     16π        B.    24π        C.      32π           D.    48π


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 12. (0-1) Maj 2014

Stożek i walec mają takie same podstawy i równe pola powierzchni bocznych. Wtedy tworząca stożka jest

A.    sześć razy dłuższa od wysokości walca.

B.    trzy razy dłuższa od wysokości walca.

C.   dwa razy dłuższa od wysokości walca.

D.   równa wysokości walca.


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 13. (0-1) Sierpień 2015

Dany jest trójkąt prostokątny o długościach boków Latex formula gdzie Latex formula Obracając ten trójkąt, wokół prostej zawierającej dłuższą przyprostokątną o kąt 360°, otrzymujemy bryłę, której objętość jest równa

A.    Latex formula      B.     Latex formula     C.     Latex formula       D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 14. (0-1) Sierpień 2015

Przekątna przekroju osiowego walca, którego promień podstawy jest równy 4 i wysokości jest równa 6, ma długość

A.    Latex formula             B.    Latex formula           C.     Latex formula            D.     Latex formula 


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 15. (0-1) Czerwiec 2015

Dany jest stożek, którego przekrojem osiowym jest trójkąt o bokach długości: 6, 10 i 10.

Stosunek pola powierzchni bocznej stożka do pola jego podstawy jest równy

A.     Latex formula           B.    Latex formula         C.    Latex formula           D.   Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 16. (0-1) Czerwiec 2015

Promień kuli o objętości Latex formula jest równy

A.     18           B.     9           C.       8            D.     6


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 17. (0-1) Maj 2015

Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o boku długości 6. Objętość tego stożka jest równa

A.     Latex formula       B.     Latex formula            C.      Latex formula         D.       Latex formula  


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 18. (0-1) Sierpień 2016

Kąt rozwarcia stożka ma miarę 120º, a tworząca tego stożka ma długość 6. Promień podstawy stożka jest równy

A.     Latex formula         B.      Latex formula         C.      Latex formula          D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 19. (0-1) Sierpień 2016

Dany jest walec, w którym promień podstawy jest równy  Latex formula, a wysokość walca jest od tego promienia dwa razy większa. Objętość tego walca jest równa

A.   Latex formula        B.     Latex formula        C.       Latex formula         D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 20. (0-1) Maj 2016

Kąt rozwarcia stożka ma miarę 120°, a tworząca tego stożka ma długość 4. Objętość tego stożka jest równa

A.     36π         B.    18π         C.     24π          D.    


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 21. (0-1) Maj 2017

Promień Latex formula podstawy walca jest równy wysokości Latex formula tego walca. Sinus kąta Latex formula (zobacz rysunek) jest równy


Jeżeli nie potrafiłeś wyliczyć tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 22. (0-1) Maj 2016

Dany jest stożek o wysokości 4 i średnicy podstawy 12. Objętość tego stożka jest równa

A.     576π           B.      192π          C. 144π          D. 48π