Zadanie 1. (0-1) Maj 2010

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 5×3×4 jest równe

A.     94           B.     60            C.      47             D.      20


Jeżeli nie potrafisz wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 2. (0-1) Maj 2011

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równa 54. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa

A.     Latex formula         B.      Latex formula          C.       Latex formula         D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafisz wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 3. (0-1) Sierpień 2012

Objętość sześcianu jest równa 64. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe

A.      512         B.     384          C.      96            D.       16


Jeżeli nie potrafisz wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 4. (0-1) Maj 2012 

Pole powierzchni jednej ściany sześcianu jest równe 4. Objętość tego sześcianu jest równa

A.     6           B.     8           C.      24            D.     64


Jeżeli nie potrafisz wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 5. (0-1) Sierpień 2013

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest równa 24. Wtedy liczba wszystkich jego wierzchołków jest równa

A.     6          B.     8        C.     12          D.     16


Jeżeli nie potrafisz wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 6. (0-1) Czerwiec 2013

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 12. Suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu jest równa

A.    Latex formula        B.     Latex formula           C.       Latex formula         D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafisz wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 7. (0-1) Maj 2013

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest

A.   czworokąt       B.   pięciokąt         C.     sześciokąt        D.      dziesięciokąt


Jeżeli nie potrafisz wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 8. (0-1) Maj 2013

Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości Latex formula jest równa  Latex formula Długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa jest równa

A.     2           B.     4          C.      8         D.    16


Jeżeli nie potrafisz wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 9. (0-1) Maj 2015

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym Latex formula wierzchołki Latex formula połączono odcinkami (tak jak na rysunku).


Jeżeli nie potrafisz wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 10. (0-1) Czerwiec 2014

W sześcianie Latex formula poprowadzono z wierzchołka Latex formula dwie przekątne sąsiednich ścian, Latex formula  oraz Latex formula (zobacz rysunek). Miara kąta Latex formula jest równa


Jeżeli nie potrafisz wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 11. (0-1) Maj 2011

W prostopadłościanie Latex formula mamy: Latex formula Który z odcinków Latex formula jest najdłuższy?


Jeżeli nie potrafisz wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 12. (0-1) Maj 2015

Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość równą 8. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe

A.   Latex formula     B.   Latex formula     C.   Latex formula     D.   Latex formula  


Jeżeli nie potrafisz wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 13. (0-1) Sierpień 2016

Podstawą graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest kwadrat o boku długości 2, a przekątna ściany bocznej ma długość 3 (zobacz rysunek). Kąt, jaki tworzą przekątne ścian bocznych tego graniastosłupa wychodzące z jednego wierzchołka, ma miarę α.


Jeżeli nie potrafisz wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 14. (0-1) Maj 2016

Przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest dwa razy dłuższa od wysokości graniastosłupa. Graniastosłup przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i jeden wierzchołek drugiej podstawy (patrz rysunek).


Jeżeli nie potrafisz wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 15. (0-1) Czerwiec 2015

Graniastosłup o podstawie ośmiokąta ma dokładnie

A. 16 wierzchołków.        B. 9 wierzchołków.         C. 16 krawędzi.        D. 8 krawędzi.


Jeżeli nie potrafisz wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie 16. (0-1) Maj 2017

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym wysokość jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy, jest równe 140. Zatem krawędź podstawy tego graniastosłupa jest równa

A.     Latex formula           B.      Latex formula            C.       Latex formula            D.      Latex formula  


Jeżeli nie potrafisz wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie . (0-1)


Jeżeli nie potrafisz wyliczyć tego zadania, poćwicz 


 

Zadanie . (0-1)