Zadanie 1. (0-1) Maj 2010

Ostrosłup ma 18 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa

A.     11            B.      18            C.      27            D.     34


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 2. (0-1) Sierpień 2014

Ostrosłup i graniastosłup mają równe pola podstaw i równe wysokości. Objętość ostrosłupa jest równa Latex formula. Objętość graniastosłupa jest równa

A.       Latex formula           B.       Latex formula            C.      Latex formula          D.        Latex formula


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 3. (0-1) Czerwiec 2014

Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 432, a krawędź podstawy tego ostrosłupa ma długość 12. Wysokość tego ostrosłupa jest równa

A.      3           B.     9             C.      27             D.      108


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 4. (0-1) Maj 2014

Jeżeli ostrosłup ma 10 krawędzi, to liczba ścian bocznych jest równa

A.       5           B.      7            C.      8           D.     10


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 5. (0-1) Czerwiec 2015

Każda krawędź ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość równą 8. Pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa jest równe

A.     Latex formula          B.      Latex formula             C.     Latex formula            D.     Latex formula 


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 6. (0-1) Sierpień 2016

Różnica liczby krawędzi i liczby wierzchołków ostrosłupa jest równa 11. Podstawą tego ostrosłupa jest

A.   dziesięciokąt.      B.  jedenastokąt.         C.  dwunastokąt.          D.  trzynastokąt.      


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 7. (0-1) Czerwiec 2016

Podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego  Latex formula jest kwadrat  Latex formula Wszystkie ściany boczne tego ostrosłupa są trójkątami równobocznymi. Miara kąta  Latex formula jest równa

A.     45°          B.     30°           C.     75°           D.      90°


Jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie . (0-1)