Zadanie1. (0-1) Maj 2010 

Kąt Latex formula jest ostry i Latex formula. Wartość wyrażenia  Latex formula  jest równa

A.     Latex formula          B.     Latex formula         C.     Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonomertię 


 

Zadanie 2. (0-1) Maj 2011 

Kąt Latex formula jest ostry i Latex formula. Wtedy

A.     Latex formula  oraz  Latex formula          B.     Latex formula  oraz  Latex formula

C.      Latex formula oraz  Latex formula         D.     Latex formula oraz  Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 3. (0-1) Maj 2011

Wartość wyrażenia Latex formula jest równa

A.     Latex formula          B.     Latex formula         C.     Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 4. (0-1) Sierpień 2012

Kąt Latex formula jest ostry i Latex formula. Wtedy  Latex formula jest równy

A.     Latex formula          B.     Latex formula         C.     Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 5. (0-1) Sierpień 2012

W trójkącie prostokątnym dane są długości boków (zobacz rysunek). Wtedy


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 6. (0-1) Czerwiec 2012

Kąt Latex formula jest ostry i Latex formula. Wówczas

A.     Latex formula           B.     Latex formula           C.     Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 7. (0-1) Maj 2012

Liczba Latex formula jest równa

A.   Latex formula          B.   Latex formula         C.   Latex formula        D.   Latex formula  


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 8. (0-1) Maj 2012

W trójkącie prostokątnym Latex formula odcinek  Latex formula jest przeciwprostokątną i  Latex formula oraz  Latex formula. Wówczas sinus kąta  Latex formula jest równy

A.     Latex formula          B.     Latex formula         C.     Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 9. (0-1) Sierpień 2013

Kąt Latex formula jest ostry i Latex formula. Wartość wyrażenia  Latex formula  jest równa

A.     Latex formula          B.     Latex formula         C.     Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 10. (0-1) Czerwiec 2013

Dla każdego kąta ostrego Latex formula wyrażenie Latex formula jest równe

A.    Latex formula       B.    Latex formula       C.       Latex formula           D.       Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 11. (0-1) Czerwiec 2013

Kąt Latex formula jest ostry i Latex formula. Wartość wyrażenia  Latex formula  jest równa

A.     Latex formula          B.     Latex formula         C.     Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 12. (0-1) Czerwiec 2013

Kosinus kąta ostrego rombu jest równy Latex formula, bok rombu ma długość 3. Pole tego rombu jest równe

A.     Latex formula          B.     Latex formula         C.     Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 13. (0-1) Maj 2013

Kąt Latex formula jest ostry i Latex formula. Wartość wyrażenia  Latex formula  jest równa

A.     Latex formula          B.     Latex formula         C.     Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 14. (0-1) Sierpień 2014

Kąt Latex formula jest ostry i spełniona jest równość Latex formula. Wtedy wartość wyrażenia  Latex formula  jest równa

A.     Latex formula          B.     Latex formula         C.     Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 15. (0-1) Czerwiec 2014

Miara kąta Latex formula spełnia warunek: Latex formula. Wyrażenie Latex formula jest równe

A.     Latex formula          B.     Latex formula      C.      Latex formula         D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 16. (0-1) Maj 2014 

Jeżeli Latex formula jest kątem ostrym oraz Latex formula, to wartość wyrażenia Latex formula jest równa

A.     Latex formula          B.     Latex formula         C.     Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 17. (0-1) Sierpień 2015

Sinus kąta ostrego Latex formula jest równy Latex formula. Wówczas

A.      Latex formula           B.      Latex formula         C.     Latex formula        D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 18. (0-1) Sierpień 2015 

W trójkącie prostokątnym o długościach przyprostokątnych 2 i 5 cosinus większego z kątów ostrych jest równy

A.     Latex formula          B.     Latex formula         C.     Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 19. (0-1) Czerwiec 2015

Kąt Latex formula jest najmniejszym z kątów trójkąta prostokątnego o bokach długości Latex formula. Wtedy

A.      Latex formula           B.      Latex formula         C.     Latex formula        D.      Latex formula

 


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 20. (0-1) Czerwiec 2015

Dla każdego kąta Latex formula, spełniającego warunek Latex formula, wyrażenie Latex formula jest równe

A.     Latex formula          B.     Latex formula      C.      Latex formula         D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 21. (0-1) Maj 2015

Tanges kąta Latex formula zaznaczonego na rysunku jest równy


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 22. (0-1) Maj 2015

Jeżeli Latex formula oraz Latex formula, to

A.      Latex formula           B.      Latex formula         C.     Latex formula        D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 23. (0-1) Sierpień 2016

Kąt Latex formula jest ostry i Latex formula. Wtedy wartość wyrażenia  Latex formula  jest równa

A.     Latex formula          B.     Latex formula         C.     Latex formula           D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 24. (0-1) Sierpień 2016

Wartość wyrażenia Latex formula jest równa

A.    Latex formula       B.    Latex formula        C.   Latex formula       D.    Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 25. (0-1) Maj 2016

Kąt Latex formula jest ostryi Latex formula. Wtedy

A.      Latex formula           B.      Latex formula         C.     Latex formula        D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 26. (0-1) Czerwiec 2013

Przyprostokątne w trójkącie prostokątnym mają długości Latex formula oraz Latex formula Najmniejszy kąt w tym trójkącie ma miarę

A.     60°            B.      30°           C.      45°             D.      15°


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 27. (0-1) Maj 2017

Jeśli Latex formula, to

A.          Latex formula       B.         Latex formula        C.            Latex formula       D.      Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz trygonometrię


 

Zadanie 28. (0-1) Maj 2017

Na rysunku przedstawiona jest prosta k, przechodząca przez punkt Latex formula i przez początek układu współrzędnych, oraz zaznaczony jest kąt Latex formula nachylenia tej prostej do osi Latex formula.

Zatem

A.          Latex formula       B.        Latex formula           C.             Latex formula        D.        Latex formula