Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 1. (0-1) Czerwiec 2012

Równanie Latex formula ma

A.   dwa rozwiązania: Latex formula

B.   dwa rozwiązania: Latex formula

C.   cztery rozwiązania: Latex formula

D.   cztery rozwiązania: Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 2. (0-1) Maj 2013

Liczba rzeczywistych rozwiązań równania  Latex formula jest równa

A.     0           B.      1           C.     2           D.      4


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 3. (0-1) Maj 2014

Wspólnym pierwiastkiem równań  Latex formula oraz  Latex formula jest liczba

A.     -1             B.     1             C.      5              D.       10


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 4. (0-1) Sierpień 2015

Rozwiązaniem równania Latex formula jest

A.      -9            B.      -2           C.      2          D.      7


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 5. (0-1) Czerwiec 2015

Liczba niewymiernych rozwiązań równania  Latex formula jest równa

A.     0           B.      1            C.      5             D.       2


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 6. (0-1) Maj 2015

Suma wszystkich pierwiastków równania  Latex formula jest równa

A.      -1           B.      21           C.      1             D.      -21


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 7. (0-1) Czerwiec 2016

Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania  Latex formula wybrano największą i najmniejszą. Suma tych dwóch liczb jest równa

A.      12           B.      10           C.       6          D.      4


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 8. (0-2) Maj 2016

Rozwiąż równanie Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 9. (0-2) Czerwiec 2015

Rozwiąż równanie Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 10. (0-1) Maj 2017

Równanie Latex formula z niewiadomą Latex formula

A. nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.

B. ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.

C. ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych.

D. ma dokładnie pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych.