Zadanie 1. (0-1) Maj 2010

Dane są wielomiany Latex formula oraz Latex formula Wielomian Latex formula jest róny

A.   Latex formula

B.   Latex formula

C.   Latex formula

D.   Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 2. (0-1) Sierpień 2012

Wielomian Latex formula jest równy iloczynowi

A.  Latex formula    B.  Latex formula     C.  Latex formula     D.   Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 3. (0-1) Sierpień 2013

Wielomian Latex formula jest równy wielomianowi

A.  Latex formula     B.  Latex formula     C.  Latex formula     D.    Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 4. (0-1) Czerwiec 2013

Iloczyn wielomianów Latex formula oraz Latex formula jest równy

A.   Latex formula     B.    Latex formula      C.    Latex formula       D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 5. (0-1) Czerwiec 2013

Funkcja  Latex formula ma dokładnie

A.  dwa miejsca zerowe.

B.  trzy miejsca zerowe.

C.  cztery miejsca zerowe.

D.  pięć miejsc zerowych.


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 6. (0-1) Czerwiec 2014

Dane są wielomiany:  Latex formula i  Latex formulaStopień wielomianu  Latex formula jest równy

A.     3           B.      6           C.      7           D.      12


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 7. (0-1) Czerwiec 2016

Dane są dwie sumy algebraiczne Latex formula oraz Latex formula. Iloczyn tych sum jest równy

A.     Latex formula

B.     Latex formula

C.     Latex formula

D.     Latex formula


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 8. (0-1) Maj 2016

Jedną z liczb, które spełniają nierówność  Latex formula, jest

A.     1           B.      -1            C.      2             D.        -2


Jeżeli nie potrafiłeś rozwiązać tego zadania, poćwicz


 

Zadanie 9. (0-1) Maj 2017

Do zbioru rozwiązań nierówność  Latex formula nie należy liczba

A.     -3           B.      -1            C.      1             D.        3